Euge

#20UUY89C9

13

5 616

7 100

Greek Clumsies

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+1
+3
+28
+225
+603

Greek Clumsies

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 616
Tốt nhất của cá nhân 7 100
Giải đấu Master III
Thang + Thử thách
Trận thắng 19 230
Chiến Thắng Ba Vương Miện 4 214 (21.9%)
Trận thua 14 657
Số trận đấu 43 015
Trận hoà 9 128 (21.2%)
Tỉ lệ chiến thắng 56.7%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-01
Xếp hạng toàn cầu 1 433
Chiến tích 7 100
Mùa Giải Vừa Rồi 2020-07
Chiến tích 6 020
Chiến tích tốt nhất 6 020
Hội Chiến
War Day Wins 174
Clan Cards Collected 483 280
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 76 750
Nếu Như Chơi Ít Nhất 70+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 1 460
Số trận đấu 4 399
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 62 370
Đóng góp 20
Đóng góp Đã nhận 40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord