PetutschnigHons

#208CQQ9YU

9

4 023

4 091

Royale Elite

Co-leader

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+12
+57
+209
+217
+253

Royale Elite

Co-leader

Thông tin người chơi
Cấp 9
Chiến tích hiện tại 4 023
Tốt nhất của cá nhân 4 091
Giải đấu Challenger I
Thang + Thử thách
Trận thắng 252
Chiến Thắng Ba Vương Miện 170 (67.5%)
Trận thua 138
Số trận đấu 519
Trận hoà 129 (24.9%)
Tỉ lệ chiến thắng 64.6%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2020-01
Chiến tích 4 091
Hội Chiến
War Day Wins 4
Clan Cards Collected 2 490
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 3
Thẻ đã thắng 13
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 1
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 3 193
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord