Málaga city

#YR28VV2U

35 253

26 / 50

donar,ser activos respetuosos y participar en la guerra de clanes

Nhận Vào Hội
Thành viên 26 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 35 253
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader asier
Phạm vi chiến tích 2 373 – 5 199
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 2
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 LEONIDAS
#8RQYUC22L
12 5 199
2020-05-24 11:03:34
0
0
2 jrj
#9Y2RP8J9
13 5 103
2020-05-25 02:34:50
0
0
3
1
jorge el crak
#9RYUQ0PP
11 4 867
2020-05-24 22:50:42
0
0
4
2
Co-leader
snaper
#YQ2L8G2G
11 4 656
2020-05-24 15:43:08
0
0
5 tch_toxit
#PY0RVJJ0J
10 4 600
2020-05-23 13:02:03
0
0
6
1
Leader
asier
#YRQPYYRV
11 4 340
2020-05-14 17:25:58
0
0
7
1
Co-leader
Pousito
#9LGQ2YPLG
10 4 319
2020-05-24 09:57:14
0
0
8
1
sergio manio €€
#YVJYQJRC
11 4 288
2020-05-20 01:12:13
0
0
9
1
juanca 2
#8Y90CQU08
9 4 282
2020-05-13 10:46:02
0
0
10
1
juuliio__
#9UC9GPC0L
11 4 235
2020-05-23 19:29:30
0
0
11
1
Co-leader
bichito
#YURLG9Y2
11 4 219
2020-05-16 12:26:19
0
0
12
1
Co-leader
RAYKER11
#2L0LR20C9
10 4 176
2020-04-30 18:25:38
0
0
13
1
Co-leader
C. del diablo
#8YQPYQR2
11 4 131
2020-04-03 20:40:08
0
0
14
1
jesus
#8V2U9VYRV
10 4 122
2020-03-19 16:35:47
0
0
15
1
ByAndriuhYT
#QQ90RJ80
11 4 107
2020-03-11 09:49:42
0
0
16
1
jesus
#LL9L08GJQ
9 4 045
2020-02-13 09:32:28
0
0
17
1
Joselillo
#99JJJCCGP
10 4 026
2020-02-17 10:19:09
0
0
18
1
Atila
#908LJVQU
10 4 001
2020-03-16 22:31:39
0
0
19
1
Đấu trường 12 rayssj
#Q998RUR2C
8 3 874
2020-04-06 20:36:41
0
0
20
1
Đấu trường 12 Elder
carlos7075
#99PC2RC8L
10 3 605
2020-03-20 09:53:00
0
0
21
1
Đấu trường 11 siglito_17_YT
#GLQYQ2QJ
8 3 505
2020-03-03 18:53:34
0
0
22
1
Đấu trường 11 *DETRO-KYNG*
#YVC22PC
10 3 484
2020-03-17 13:38:12
0
0
23
1
Đấu trường 11 _manuelsg_
#YPQYU9R8P
8 3 339
2020-02-29 09:43:26
0
0
24
1
Đấu trường 11 Elder
futbolero
#2QP2RGVG0
9 3 337
2020-03-27 19:25:52
0
0
25
1
Đấu trường 9 juanfran cena
#GUQG8P02
9 2 648
2020-05-20 19:59:48
0
0
26
1
Đấu trường 8 La guerrera
#820G290QL
8 2 373
2020-03-07 16:05:06
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord