P.E.K.K.A

#YQ9VU2U

51 666

48 / 50

Doe cartas, ajude o clã, inativos 4 dias serão expulsos, colider somente quem ajudar a manter o clã.

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 666
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Kesto
Phạm vi chiến tích 3 606 – 6 161
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 240
Elder 11
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
DarkShield
#P2GU0002
13 6 161
2020-03-30 02:01:07
10
40
2 Co-leader
henrique
#P8RV2UQ
13 6 001
2020-03-29 21:01:18
0
0
3 Co-leader
RevoltaMcz
#92Y28Q0J
12 5 955
2020-03-30 02:31:06
0
0
4 Leader
Kesto
#28CUG89RL
12 5 747
2020-03-30 01:20:41
8
20
5 Co-leader
Acmen
#QJ9PVCLG
12 5 725
2020-03-29 14:44:23
0
0
6 Co-leader
ew
#9VP22Q9LC
12 5 616
2020-03-30 02:29:26
18
0
7 Elder
kara de rato
#920QVRVPP
11 5 573
2020-03-29 19:43:44
0
0
8 Co-leader
Jéeh
#888RRRJ88
11 5 438
2020-03-30 06:19:05
0
0
9 Co-leader
marceras
#P09VV22CY
12 5 409
2020-03-27 15:35:47
0
0
10 Co-leader
Andre
#CV9GCVL2
12 5 370
2020-03-29 23:08:48
0
0
11 Elder
Borracha13713
#289LQQ0JP
11 5 313
2020-03-30 01:51:38
0
0
12
1
Elder
94TG#ORIG.UCLÃ
#2YRQQ22Y8
11 5 157
2020-03-30 03:49:30
10
40
13
1
Elder
kalango
#YL90YJLLJ
9 5 124
2020-03-30 01:19:04
0
0
14 Lord Star I
#2909P9QG
10 5 038
2020-03-28 01:54:05
0
0
15 Elder
AGGAMER
#UVGRY0CY
11 5 036
2020-03-27 16:05:33
0
0
16
1
lucas1216077
#Y2RLUJVY0
10 5 011
2020-03-30 04:13:42
20
30
17
1
alanwolf
#YPUR8LLP9
10 4 905
2020-03-29 20:05:01
0
0
18 Elder
Feh
#2RJGLYYQ2
10 4 832
2020-03-30 01:24:59
28
0
19
2
mari
#YYV9R8J8V
10 4 783
2020-03-30 02:03:26
18
0
20 Elder
عبد القادر
#PG9UJLJL2
9 4 782
2020-03-29 22:32:23
0
0
21
2
octavianouz
#L8GVL9VYR
10 4 775
2020-03-30 03:06:03
0
0
22 Elder
ESPARTANA♡
#PVURGURCJ
9 4 738
2020-03-29 22:31:57
0
0
23
1
eder
#80820UCVP
10 4 680
2020-03-30 06:03:57
0
0
24
1
ygorzerox
#LUCLJCPC2
8 4 631
2020-03-30 01:31:53
0
0
25 MatelBatman
#29LJ0LV8V
10 4 603
2020-03-29 20:06:38
0
0
26 jpzao9
#2U8YQJQ8U
9 4 594
2020-03-28 20:27:48
0
0
27 a4tech50
#PCLCY8UJC
10 4 578
2020-03-30 03:47:51
20
0
28 Elder
.ciuminho.
#9PYVYQ8JV
10 4 563
2020-03-29 17:36:00
0
0
29 leonardo
#2PG2YQCG8
10 4 511
2020-03-23 18:16:23
0
0
30
1
Allanzin
#P8UJ9Y0C2
9 4 478
2020-03-30 05:53:09
30
0
31
1
Elder
SOUZA |
#9PYR8PV0Y
12 4 429
2020-03-24 10:52:08
0
0
32
2
nicolas
#LYC22U0Q0
10 4 424
2020-03-29 20:21:35
0
0
33 Bruno
#YY9RRCC0L
9 4 403
2020-03-27 23:23:44
0
0
34 Nickzick
#2LJVGL982
11 4 372
2020-03-30 04:18:13
10
30
35 MEC Kauã
#8QQCRU29Q
10 4 211
2020-03-24 17:44:04
0
0
36 the end
#8PC2U890
11 4 204
2020-03-29 13:34:50
0
0
37 Ice Golem
#L8JLVR8J
11 4 127
2020-03-29 23:45:37
0
0
38 Vini Matador
#PYPP0QCUQ
9 4 112
2020-03-25 01:23:06
0
0
39 Monkey D. Luffy
#20JVJ8R
10 4 110
2020-03-30 01:36:43
0
40
40
1
Sodálitas HM
#2802YUYQU
11 4 012
2020-03-29 12:52:12
0
0
41
1
Rider
#PR8LYJGL
9 4 001
2020-03-30 04:54:52
0
0
42 Đấu trường 12 Nicollas
#YUR89GU0G
10 3 890
2020-03-28 19:00:14
0
0
43
2
Đấu trường 12 Rafael Krol 132
#L2JPQPU8P
9 3 872
2020-03-30 00:39:03
10
40
44
1
Đấu trường 12 Elder
kanekigamer
#YYG8LLV99
9 3 865
2020-03-29 22:22:02
0
0
45
1
Đấu trường 12 Ruan_rj-_-
#QUCGR2PV
9 3 789
2020-03-27 18:49:25
0
0
46
1
Đấu trường 12 keyla
#2YQV2YUCJ
9 3 764
2020-03-28 19:07:56
0
0
47
1
Đấu trường 12 Gabriel 2.0
#P9R9LVY8Y
9 3 651
2020-03-30 04:42:08
30
0
48
1
Đấu trường 12 destruidor
#2U2VL0G22
8 3 606
2020-03-29 22:11:33
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord