Lightning

#YPG22229

40 686

35 / 50

English speaking clan

Nhận Vào Hội
Thành viên 35 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 686
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader PaulalphA
Phạm vi chiến tích 2 000 – 5 304
Thông tin hội
Vị trí Anh
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 6
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 broca
#2L9JUR2RL
11 5 304
2020-05-25 02:25:29
0
0
2 Co-leader
Nehn_hus
#PURRJQQ0J
12 5 054
2020-05-24 14:19:25
0
0
3 Leader
PaulalphA
#9QLL0LGLJ
11 5 009
2020-05-24 19:18:23
0
0
4 кирич киров
#Y8C0R980C
10 4 695
2020-05-21 07:43:37
0
0
5 Elder
Three heads
#LQGJC89RG
10 4 651
2020-05-24 23:26:16
0
0
6 Elder
skull ultra
#90CY8PYP2
10 4 579
2020-05-25 00:21:58
0
0
7 Nene
#YCLUVLQ90
10 4 570
2020-05-10 10:02:37
0
0
8 Gm14
#L9P02U8R0
9 4 522
2020-05-15 01:11:10
0
0
9 Elder
aleem1234567890
#LYPQPC
11 4 479
2020-05-09 14:43:20
0
0
10
1
harry
#V9QQ0YJ2
11 4 446
2020-04-09 12:10:03
0
0
11
1
rj
#LQYYG9928
9 4 407
2020-05-24 13:15:33
0
0
12 Elder
和我合作吧!
#YQQJVU0JP
9 4 307
2020-05-20 12:10:59
0
0
13 Co-leader
Molviii
#LRPY0QU2J
10 4 303
2020-05-24 19:42:12
0
0
14 YG IDDS
#J2LPPVGL
10 4 262
2020-05-24 19:56:34
0
0
15
4
no,one
#8P8QYVCQ8
11 4 254
2020-05-24 16:09:58
0
0
16
1
Elder
DieSoSoon
#2CC9CYR09
11 4 244
2020-03-14 13:56:12
0
0
17
1
Elder
scotty
#99QCPLJ2Q
10 4 230
2020-04-04 11:49:29
0
0
18
1
<•^Panda^•>
#2CYLJLYY
12 4 221
2020-05-21 21:43:02
0
0
19
1
Maxi
#G2VY9R9
11 4 187
2020-04-21 14:02:53
0
0
20 #compalmanga
#9UU2LUVLC
10 4 123
2020-04-18 03:51:47
0
0
21 lord yaser
#2LUU2C0U2
10 4 122
2020-05-23 19:13:52
0
0
22 Haris
#20089G8C
11 4 120
2020-04-03 09:24:40
0
0
23 Thomas
#920JLC998
9 4 090
2020-04-12 14:08:34
0
0
24 heey
#L99VQPVPJ
10 4 071
2020-04-25 10:48:54
0
0
25 (*_*)
#P9PR88QVL
10 4 054
2020-04-30 14:26:18
0
0
26 Syraxforlife
#YQ9J0PGQ
10 4 050
2020-05-25 02:55:46
0
0
27 Andress
#2LCYVYC89
10 4 022
2020-05-24 19:41:57
0
0
28 jonny
#2L9YGY9R8
9 4 008
2020-05-23 02:13:55
0
0
29 Armin
#2VQVQ2VLV
11 4 007
2020-03-25 20:22:17
0
0
30 darkside
#9L80UPC0
10 4 002
2020-04-23 15:29:30
0
0
31 Đấu trường 12 rohit
#Q0VRPP9CJ
7 3 856
2020-03-07 13:30:44
0
0
32 Đấu trường 12 Co-leader
Paul Jr
#P8CLYLUL0
9 3 810
2020-05-20 16:15:06
0
0
33 Đấu trường 12 Alwin-1-15-1987
#922GRVR9
11 3 649
2020-05-23 10:42:25
0
0
34 Đấu trường 7 賊貓
#Q8QQ90LG
8 2 157
2020-05-02 06:49:34
0
0
35 Đấu trường 7 player2
#Q0J0U2JJP
8 2 000
2020-04-10 11:58:12
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord