Singapore

#YJUVJ8

54 772

43 / 50

Active, Donate, Respect each others! miss 2 clan war when join collection day, weekly donation less than 100 will be kicked

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 772
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Caroline Ong
Phạm vi chiến tích 4 003 – 6 302
Thông tin hội
Vị trí Singapore
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 569
Elder 5
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Axe219
#UUJV8QU0
13 6 302
2020-04-04 11:33:56
84
40
2 Elder
khan 22
#JLYQCL9L
13 6 068
2020-04-04 11:34:19
175
260
3 Elder
KHAN 2222
#2PVURVGPJ
13 6 054
2020-04-02 17:21:46
95
160
4
1
Co-leader
yee en
#2GPYY2URR
13 5 930
2020-04-04 10:18:28
564
570
5
1
Elder
ainothomas
#80GYGP2JG
13 5 927
2020-04-04 10:01:14
486
520
6 LOH
#8GP2LP80
13 5 900
2020-04-04 06:39:43
64
200
7 Co-leader
wumimg
#9RP82V0L
13 5 835
2020-04-04 11:12:14
748
510
8 Co-leader
Yogi Bear
#9GU0LJ29
13 5 828
2020-04-03 17:48:18
241
320
9 Co-leader
薄荷口香糖
#9G9RP0RR
13 5 819
2020-04-04 07:18:37
472
480
10 Co-leader
LufCrash
#9JQQQ0QL
13 5 810
2020-04-04 08:39:52
763
607
11
1
Co-leader
武元甲
#9JJ2QP80
13 5 728
2020-04-04 10:12:44
650
389
12
3
Elder
bp
#UC0UVU22
12 5 668
2020-04-04 05:51:03
300
301
13
1
Babi Town
#8Q920YVG
13 5 664
2020-04-04 09:56:23
359
400
14
1
piggy
#89PUU90Y9
13 5 616
2020-04-04 10:33:56
396
520
15
4
Co-leader
yandao
#RGJ22V0R
13 5 587
2020-04-03 22:16:33
60
80
16 shermanhl
#JC09QYP8
12 5 587
2020-04-03 15:42:35
80
162
17
2
Co-leader
Dante9812
#QPGJLYVV
13 5 491
2020-04-04 10:07:43
234
160
18
1
versa
#9VG0Q8VV
12 5 469
2020-04-02 14:15:11
0
40
19
1
Co-leader
周大侠
#29QGJY9U
12 5 450
2020-04-02 17:13:20
58
80
20 Elder
lollipop
#GVY8LYPP
13 5 432
2020-04-04 05:03:57
230
370
21 ShipWrecked
#PY8YJ0JQQ
10 5 380
2020-04-04 09:37:26
159
80
22 mattsong77
#VJJ9VLYC
13 5 342
2020-04-04 11:13:55
477
530
23 crystal
#PGLJUC8VR
10 5 334
2020-04-04 11:15:34
191
360
24 pika
#PCPVQURL9
10 5 245
2020-04-04 02:33:32
712
470
25
1
Iris
#PJ22J998
12 5 200
2020-04-04 09:29:32
28
0
26
1
BOBOHO
#82PRQCPY
12 5 154
2020-04-04 10:11:01
0
0
27 Mr.Pomidor
#2VUJGVY8G
10 5 047
2020-04-02 22:27:40
0
0
28 panda
#YURYYVY2G
10 5 008
2020-04-03 17:51:00
287
40
29 Jake bayliss
#P92YC8PUJ
10 4 940
2020-04-04 11:20:29
0
40
30 xiaoyuanyuan
#2LQUQ0928
10 4 923
2020-04-04 09:56:18
0
0
31
4
four
#8V9VYCLVV
10 4 916
2020-04-04 11:44:58
89
200
32
1
PrinceJack1e
#2PY8GLGPL
10 4 909
2020-04-03 16:33:02
0
0
33
1
stxr
#QGGPYY0L
10 4 871
2020-04-03 03:19:51
220
200
34
1
Ezekiel
#PYUCVP98
12 4 821
2020-03-20 17:58:02
0
0
35
1
Woojeongie
#Y990VYPL8
10 4 721
2020-04-04 07:15:48
0
0
36 renderman
#L0RUVRPY
12 4 608
2020-03-30 04:49:05
10
40
37 emiliano
#2LR8LL98Q
11 4 439
2020-03-17 23:34:12
0
0
38 supergamingjey
#2VJR9YRRC
11 4 290
2020-04-04 03:58:41
83
120
39 Leader
Caroline Ong
#2QVPGVGP
12 4 188
2020-03-31 11:57:03
18
40
40 Co-leader
7* Karl
#YU8GRCLR
13 4 011
2020-02-10 12:47:32
0
0
41 Doge_PvpYT
#2P8J8VPQ2
10 4 007
2020-03-09 05:49:13
0
0
42 Co-leader
Andrew
#PP8YV0CC
13 4 003
2020-01-31 11:43:10
0
0
43 Tremor Guy
#P0U00GGPL
10 4 003
2020-02-10 14:09:05
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord