one&won

#Y8G0JLQU

32 116

14 / 50

✨SINCE. 2019.06.17✨ 💀one&won💀 매너&배려&개념을 기본으로 실력까지 갖춘 GOOD CLAN입니다👍 Awesome! Amazing! Appreciate! AAA✌️

Nhận Vào Hội
Thành viên 14 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 32 116
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader shodomo
Phạm vi chiến tích 4 002 – 6 388
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 524
Elder 7
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
shodomo
#8092GC2P9
13 6 388
2020-05-27 23:34:20
172
240
2
1
Elder
쭈미쭈미
#G0P80VQV
13 6 066
2020-05-28 00:41:16
316
328
3
1
Elder
완소
#20U008RJ
13 5 967
2020-05-28 00:42:58
226
180
4 Elder
checkitup
#2C80P8CV
13 5 706
2020-05-28 00:21:07
308
320
5
1
TheMarine
#UPYC0LR
11 5 439
2020-05-27 23:10:29
208
230
6
1
Elder
wonlife
#88LJCPYQU
11 5 430
2020-05-28 00:25:31
48
30
7 Elder
통토미
#80JGR02L0
12 5 203
2020-05-26 08:47:13
0
0
8
1
레온
#22CJ90LQ2
10 5 150
2020-05-27 21:17:13
246
196
9
1
Co-leader
shodomo26
#9LCVVUC8G
11 5 128
2020-05-18 02:31:43
0
0
10 TYu
#8JVGCLP2
12 5 046
2020-05-16 18:26:04
0
0
11 전우
#88VJ0QV98
10 4 763
2020-05-16 15:51:16
0
0
12 Elder
shodomo7777
#QPG02GU9C
8 4 471
2020-05-24 00:56:43
0
0
13 xopowo
#JU8PPCUU
9 4 197
2020-05-11 11:01:19
0
0
14 Elder
shodomo64
#8JURPVPCP
9 4 002
2019-12-08 15:45:59
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord