one&won

#Y8G0JLQU

31 860

14 / 50

✨SINCE. 2019.06.17✨ 💀one&won💀 매너&배려&개념을 기본으로 실력까지 갖춘 GOOD CLAN입니다👍 Awesome! Amazing! Appreciate! AAA✌️

Nhận Vào Hội
Thành viên 14 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 31 860
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader shodomo
Phạm vi chiến tích 4 002 – 6 273
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 378
Elder 7
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
shodomo
#8092GC2P9
13 6 273
2020-05-25 15:00:08
64
70
2 Elder
쭈미쭈미
#G0P80VQV
13 5 925
2020-05-25 14:48:03
76
80
3 Elder
완소
#20U008RJ
13 5 904
2020-05-25 12:41:11
36
50
4 Elder
checkitup
#2C80P8CV
13 5 706
2020-05-25 14:42:40
72
80
5 Elder
wonlife
#88LJCPYQU
11 5 418
2020-05-24 21:30:35
0
0
6 TheMarine
#UPYC0LR
11 5 321
2020-05-25 11:44:45
34
50
7 Elder
통토미
#80JGR02L0
12 5 203
2020-05-22 11:56:09
0
0
8 Co-leader
shodomo26
#9LCVVUC8G
11 5 128
2020-05-18 02:31:43
0
0
9 레온
#22CJ90LQ2
10 5 088
2020-05-25 13:26:34
96
48
10 TYu
#8JVGCLP2
12 5 046
2020-05-16 18:26:04
0
0
11 전우
#88VJ0QV98
10 4 763
2020-05-16 15:51:16
0
0
12 Elder
shodomo7777
#QPG02GU9C
8 4 471
2020-05-24 00:56:43
0
0
13 xopowo
#JU8PPCUU
9 4 197
2020-05-11 11:01:19
0
0
14 Elder
shodomo64
#8JURPVPCP
9 4 002
2019-12-08 15:45:59
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord