one&won

#Y8G0JLQU

31 041

15 / 50

✨SINCE. 2019.06.17✨ 💀one&won💀 매너&배려&개념을 기본으로 실력까지 갖춘 GOOD CLAN입니다👍 Awesome! Amazing! Appreciate! AAA✌️

Nhận Vào Hội
Thành viên 15 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 31 041
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader shodomo
Phạm vi chiến tích 4 000 – 6 420
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 307
Elder 7
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
shodomo
#8092GC2P9
13 6 420
2020-09-28 12:03:45
46
80
2 Elder
쭈미쭈미
#G0P80VQV
13 5 921
2020-09-28 15:04:21
71
60
3 Elder
checkitup
#2C80P8CV
13 5 734
2020-09-28 15:26:40
58
71
4 TheMarine
#UPYC0LR
12 5 438
2020-09-28 11:55:01
56
40
5 Elder
wonlife64
#2R0CP0UCU
12 5 394
2020-09-28 07:45:23
38
40
6 Elder
완소
#20U008RJ
13 5 232
2020-09-25 08:20:20
0
0
7 레온
#22CJ90LQ2
11 4 811
2020-09-28 12:30:20
38
16
8 TYu
#8JVGCLP2
12 4 683
2020-09-05 23:11:09
0
0
9 Co-leader
shodomo26
#9LCVVUC8G
11 4 360
2020-08-13 02:53:39
0
0
10 전우
#88VJ0QV98
10 4 093
2020-08-05 10:28:56
0
0
11 xopowo
#JU8PPCUU
9 4 001
2020-05-11 11:01:19
0
0
12 Elder
wonlife
#88LJCPYQU
11 4 001
2020-07-06 15:02:25
0
0
13 Elder
shodomo64
#8JURPVPCP
9 4 001
2019-12-08 15:45:59
0
0
14 Elder
shodomo7777
#QPG02GU9C
8 4 001
2020-06-02 08:11:46
0
0
15 박한율
#PV00GGYJY
9 4 000
2020-08-18 11:14:40
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord