❄️KLUB ICE❄️

#Y2L8V9G

40 237

38 / 50

Active only or you will be kicked!

Nhận Vào Hội
Thành viên 38 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 40 237
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader d bomb
Phạm vi chiến tích 0 – 5 333
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 206
Elder 6
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
J山
#8LU0QR9R
13 5 333
2020-06-07 08:13:18
526
365
2
1
Co-leader
SaltySalamander
#CVYPVU90
13 5 084
2020-06-07 04:31:33
156
40
3
1
Leader
d bomb
#RRVVYYUV
13 5 065
2020-06-06 21:35:44
86
270
4 Dualchop5000
#22RJLV8PV
12 4 838
2020-06-07 05:45:16
134
174
5 Elder
kavibear
#9UYPPLRY
11 4 826
2020-06-07 04:30:59
164
233
6 Elder
mutual
#Y8JR0J80
13 4 661
2020-06-07 09:28:15
492
436
7 Elder
Sir Dani
#229LPJVL
12 4 635
2020-06-06 13:09:55
82
80
8 mosbah 11
#28Y0JVY2Q
11 4 325
2020-06-06 05:33:15
119
120
9 vickypham
#2UCQ9U98G
10 4 308
2020-06-01 04:38:02
0
0
10
1
The legend
#P2RLPQJPY
10 4 214
2020-04-18 12:05:20
0
0
11
1
rio-reno-rosi
#2LYGGQ92G
12 4 172
2020-06-06 20:38:49
20
30
12
1
Lucky7
#90UCU8U00
11 4 140
2020-06-05 02:10:32
0
0
13
1
dodo
#20RQ2VJ8
12 4 132
2020-05-31 20:06:28
0
0
14
1
SamDaUnicorn
#80LQ8LRP2
10 4 120
2020-06-02 14:57:29
34
40
15
1
DA KING
#2G9C9LG2
11 4 065
2020-03-27 10:19:25
0
0
16
1
mohamad_doughan
#PPQVU0GJ
11 4 021
2020-03-11 13:39:13
0
0
17
1
Hai
#PQ9PQQL9L
9 4 005
2020-02-21 18:40:33
0
0
18
1
AndrewYeSwag
#VVCR2J2
10 4 003
2020-01-20 20:41:18
0
0
19
1
JaMDaLIama
#2Q0RLU0UG
10 4 002
2020-05-31 15:22:42
0
0
20
1
Okey
#R20PY80Y
10 4 002
2019-12-03 16:04:11
0
0
21
1
Elder
S!¥∆D.M.®∆F!
#29QYUVVR
12 4 001
2019-12-22 12:22:28
0
0
22
1
Elder
fliptiger
#CUP8P2PQ
12 4 001
2019-09-11 12:59:39
0
0
23
1
Anna 3.2
#2VLR8JY0P
11 4 001
2019-10-25 10:06:26
0
0
24
1
SaMDaLlama
#L292C2GR
10 4 001
2019-07-02 05:47:16
0
0
25
1
Amer
#2Q9RQRCV0
10 4 001
2020-02-16 08:34:01
0
0
26
1
Co-leader
stinkytofu
#22QR8VLY
13 4 001
2019-04-30 18:46:21
0
0
27
1
Đấu trường 12 tiffnae99
#2YYGC82RG
10 3 842
2020-02-18 00:30:58
0
0
28
1
Đấu trường 12 CRAZY_BOY
#LYPGVQQR0
9 3 824
2020-05-21 07:30:40
0
0
29
1
Đấu trường 12 Jayson
#20RJYPY
11 3 747
2020-05-26 05:24:55
0
0
30
1
Đấu trường 11 Co-leader
Destroyer
#LYRJV9UJ
10 3 611
2019-01-06 23:33:42
0
0
31
1
Đấu trường 11 stryan
#PLV902P9
9 3 462
2020-03-15 03:52:39
0
0
32
1
Đấu trường 10 Risky Ninja
#2922Y98JJ
10 3 056
2020-01-20 02:05:47
0
0
33
1
Đấu trường 9 Wetwaffle
#88R8LG8QQ
9 2 962
2019-12-12 23:12:46
0
0
34
1
Đấu trường 9 Mohammad1000
#8UVQLG0J8
8 2 868
2020-04-30 22:09:30
0
0
35
1
Đấu trường 8 Luna Diab
#88089PL2
9 2 545
2019-06-16 13:21:19
0
0
36
2
Đấu trường 7 psky
#PUC220RRG
6 2 143
2019-06-25 04:57:43
0
0
37
2
Đấu trường 2 Mosbah
#LCGYC0GG2
3 509
2020-03-21 13:14:44
0
0
38
2
Đấu trường 1 Pika Power
#LG9YVCP9C
1 0
2020-04-15 02:30:10
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord