HunGeri

#Y0VQGQVL

45 399

41 / 50

Aktív tagokat várunk! Ha csak lébecolsz akkor nem ez a te klánod ⚡⚡⚡

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 399
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Gergo Hunor
Phạm vi chiến tích 3 519 – 5 261
Thông tin hội
Vị trí Hungary
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 156
Elder 12
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Apa
#PR98GRYLY
13 5 261
2021-01-22 09:44:01
512
520
2 Co-leader
Project Pat
#PPU8J0L20
13 5 128
2021-01-22 05:20:46
519
350
3
3
Elder
Fail X 13
#9J2LU2Q2
12 4 954
2021-01-22 08:26:27
382
350
4 THE BEST
#99RRPUPGQ
12 4 946
2021-01-22 06:13:02
344
280
5 Csibike
#9YUQJ9882
12 4 943
2021-01-22 10:06:01
242
360
6
3
Elder
banyak
#22CLCCR80
12 4 938
2021-01-22 12:06:20
235
360
7
1
Elder
Levi
#2Q0YY99J9
11 4 886
2021-01-22 11:46:51
401
400
8
1
Leader
Gergo Hunor
#P9R8CYU8V
12 4 858
2021-01-21 13:55:11
181
240
9 Elder
PeZo77
#9VCCCRV9J
12 4 815
2021-01-22 10:29:50
278
400
10 Elder
MESSI 54
#9V2VY2P8
12 4 783
2021-01-22 08:19:01
242
360
11 Kanicsok
#8RQJ8GJL
12 4 681
2021-01-21 09:39:48
62
80
12 tabiszabi
#J8U2PQVC
10 4 610
2021-01-21 21:44:36
0
0
13
6
Elder
Milkatehen
#2V00GYPRQ
11 4 587
2021-01-22 11:50:01
156
120
14
2
Nandi
#2J9P2CLYV
11 4 572
2021-01-21 15:57:45
8
80
15 久然
#QJVJC9LVV
9 4 551
2021-01-21 23:29:00
0
40
16
3
Elder
Tökmag
#9GR2CV28U
12 4 500
2021-01-16 10:06:30
0
0
17
3
70-27
#8U089LGVQ
10 4 486
2021-01-19 13:17:31
0
0
18
3
Elder
Dumbo
#QLGC2G80C
9 4 470
2021-01-22 10:46:33
348
440
19
3
CseppBenik
#8JRVR8GYL
10 4 421
2021-01-13 07:12:42
0
0
20
3
Co-leader
SzuperSz(t)ar
#PJLRPPVUY
12 4 413
2021-01-22 11:27:40
592
320
21
3
roli_vok
#808UPY8U2
9 4 358
2021-01-22 06:55:59
676
80
22
2
Co-leader
HUNOR HUNGARY
#P9YCJ2VQP
10 4 331
2021-01-19 18:45:32
10
0
23
2
superwinner
#8U0YJUC8Q
11 4 320
2021-01-21 16:26:17
8
80
24
2
Elder
Kiss Miklós
#LYPVVJU0L
10 4 315
2021-01-22 05:48:41
60
80
25
2
Dragonforce
#YUQY29
10 4 301
2021-01-18 08:41:38
0
0
26
2
Elder
bruh momento
#YJQGQ0298
12 4 298
2021-01-22 11:48:08
414
440
27
2
TNT
#2GGYQJ8UP
12 4 288
2021-01-22 11:53:21
206
216
28
2
hiro
#8PVPR2LGV
10 4 272
2021-01-18 18:09:17
10
80
29
2
Co-leader
Bert
#90GVPQRCC
13 4 271
2021-01-22 00:17:19
106
200
30
2
zoli
#9P08GVUYC
11 4 239
2021-01-16 07:58:12
0
0
31
2
Elder
Nóri
#LP8UVUQP9
10 4 154
2021-01-21 19:49:27
0
0
32
2
Alpesi
#80RV9P2JJ
10 4 134
2021-01-16 15:36:39
0
0
33
2
KisBandika
#U9QPQ8Q8
10 4 134
2021-01-21 14:37:21
16
0
34
2
D-D Gameplay
#8L2L092UL
10 4 131
2021-01-19 19:51:00
0
0
35
2
Elder
kalapács
#LR8UPV9C9
10 4 098
2021-01-18 15:02:28
0
0
36
2
Clash Levi
#2UUG9PR8L
11 4 041
2021-01-05 19:55:46
0
0
37 Benedek
#G8PLUU99V
9 4 018
2021-01-22 08:34:41
0
40
38
3
Co-leader
Mr. Holmes
#PJQR0U9RL
11 4 003
2021-01-03 07:38:35
0
0
39
3
king07
#8PQ8VY2GL
10 4 002
2020-12-14 12:04:05
0
0
40
3
et a pro
#QYQLRPJRU
8 4 002
2021-01-19 16:00:29
0
0
41
3
Đấu trường 11 barna03
#YP9G20VQG
7 3 519
2021-01-22 07:28:14
94
240

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord