$laughter $tud$

#Y0RLQ92Q

51 144

47 / 50

Active & friendly clan.High donations & war.War participation is required.NO MERCY

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 144
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader kmandad
Phạm vi chiến tích 4 237 – 5 712
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 406
Elder 11
Co-leaders 19
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
TheBeast
#RQCVR8LV
13 5 712
2020-09-19 04:24:21
94
120
2 Co-leader
Perfect Chaos
#8R0PJ20V2
13 5 537
2020-09-19 04:45:44
110
320
3
1
Co-leader
Jay Wade
#PG882UYU
13 5 448
2020-09-19 01:48:16
79
200
4
4
Leader
kmandad
#8UYGLRV2U
13 5 417
2020-09-19 02:06:51
399
0
5 Co-leader
Thatguy
#29G802V8J
12 5 352
2020-09-19 04:17:26
0
0
6
3
Elder
kmankiller
#2GGVP0GG8
12 5 337
2020-09-19 02:29:34
65
80
7 Co-leader
bmccar
#PCVG9G90
12 5 287
2020-09-19 04:31:43
849
552
8
2
Co-leader
Duke
#LJJQ8CQ
13 5 266
2020-09-18 01:22:12
84
80
9 {M O N S T E R}
#PUVCGQ89Y
12 5 218
2020-09-19 04:50:40
0
24
10
1
Co-leader
Cobra Commander
#C0GVPRY
13 5 183
2020-09-18 23:44:29
410
0
11
13
Co-leader
MadJimboSlice
#CRC2YJQY
13 5 150
2020-09-19 04:47:02
280
280
12
2
Elder
shadowfax
#9Y9VJUGV
13 5 108
2020-09-13 02:40:29
0
0
13
2
Co-leader
star74man
#2282PURQJ
13 5 089
2020-09-18 15:33:48
296
280
14
2
Elder
justin
#PYLRGYR0
13 5 078
2020-09-15 23:27:11
0
0
15
2
uN.XoTic
#889YUV8YU
12 5 068
2020-09-19 04:03:06
97
80
16
4
Co-leader
Galles
#2UUYP288
12 5 053
2020-09-19 02:27:06
428
400
17
4
Co-leader
Madame X
#2GY2RLR9J
13 5 021
2020-09-18 23:07:33
157
400
18
4
Co-leader
Dead Boy
#Q8CR9VVR
11 5 003
2020-09-19 04:41:08
586
480
19
4
Elder
sikwitit
#P2YQY0J
13 4 996
2020-09-19 01:34:26
128
40
20
4
Co-leader
Perfect 6od
#QRGJL929
12 4 994
2020-09-18 16:14:53
61
160
21
4
Elder
haho
#PP8J0GR8P
11 4 991
2020-09-19 02:51:07
58
240
22
5
machgod
#RPC2J892
12 4 976
2020-09-18 17:45:33
144
200
23
1
Terror Control
#QPUQQ9Q82
11 4 966
2020-09-19 00:12:52
375
400
24
6
Co-leader
JLO
#PP8LJCQQY
12 4 964
2020-09-19 03:14:15
911
560
25
6
Co-leader
SuperCell
#CR2LJCG0
11 4 964
2020-09-18 22:47:15
641
560
26
3
Co-leader
victor
#2PYQCJJ
13 4 918
2020-09-17 18:20:47
76
200
27
2
freakshow
#L2V0QGPY
12 4 912
2020-09-19 00:44:13
249
120
28 MaNIaK
#2P9092VRJ
12 4 881
2020-09-19 00:24:52
0
40
29
1
darkboy-T
#2RCJJQPL9
12 4 850
2020-09-18 15:06:15
54
0
30
1
Co-leader
R4D10Active
#P8VRCJ00R
12 4 849
2020-09-19 03:22:39
536
400
31
2
Griformsbee
#88CJJ9UJR
11 4 847
2020-09-18 16:16:20
64
120
32
2
Co-leader
ChinookdryvrJoe
#982Q2LQU
13 4 841
2020-09-18 16:58:11
76
200
33
7
Elder
kiran + pazzi
#R9GYJ0LQ
11 4 839
2020-09-19 05:37:17
306
340
34
2
EZ
#8LCRCQ0V
11 4 791
2020-09-16 17:20:54
58
80
35
1
Elder
hay64019
#RRLRRCCC
12 4 788
2020-09-19 03:43:06
167
200
36 Adi
#89PPRQ2U8
11 4 786
2020-09-19 04:57:21
68
90
37
4
kriiss
#2LYGU0JQP
12 4 785
2020-09-18 16:22:25
54
240
38
1
Elder
Kayden
#2829J80P2
11 4 760
2020-09-19 03:25:18
370
480
39 FreddyXNXX
#8GG222LVV
10 4 719
2020-09-19 04:56:18
0
0
40
5
Elder
tugi 2.0
#28RP29P8L
11 4 716
2020-09-18 03:07:10
80
160
41
1
Elder
DNCE/fruit
#PR8L9QP
11 4 693
2020-09-19 01:52:04
144
160
42 kris
#YYVYQQC92
10 4 690
2020-09-19 05:56:04
0
0
43
4
Elder
swatboyop
#PQL2J8LJR
10 4 664
2020-09-19 01:32:04
431
400
44
3
AShrtenedNam
#2VL9RURLQ
11 4 612
2020-09-15 16:35:02
10
40
45
1
Co-leader
TRULYxKING
#8RQGCYQ9
13 4 333
2020-09-18 05:46:05
126
160
46
1
tomas gc
#8LJLPVJ02
10 4 315
2020-09-09 04:06:47
0
0
47 TopViewGamerYT
#88CQC9L2
11 4 237
2020-09-13 03:19:46
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord