Canelondon Band

#VJ8L8PP

51 669

46 / 50

clan de amigos / se recompensa buena participacion en guerra.Si jugas colección y no la guerra, se expulsa

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 669
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader fusek
Phạm vi chiến tích 4 029 – 6 058
Thông tin hội
Vị trí Uruguay
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 713
Elder 7
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
fusek
#2UPYJCPC
13 6 058
2020-07-04 10:06:14
660
440
2 Co-leader
pipo
#PGYQL909G
12 5 907
2020-07-04 01:04:10
131
280
3 draug
#802LGPU00
13 5 722
2020-07-03 02:36:02
577
80
4 Co-leader
G. G. G
#8QUYRRRLL
13 5 563
2020-07-04 09:49:02
432
440
5
2
Co-leader
Maxpawer
#2VVRL02PJ
13 5 433
2020-07-04 05:13:53
512
600
6
4
Peterpool
#80GUUPQU9
12 5 412
2020-07-04 03:07:12
397
400
7
1
Co-leader
maurito16
#CJ9P99VR
13 5 381
2020-07-03 19:51:50
250
240
8
3
giyevale
#28U09C2V
12 5 365
2020-07-04 08:37:31
463
470
9 Demente
#99J09RGQY
12 5 340
2020-07-04 00:25:11
185
280
10
4
Co-leader
Neville
#8VLQQR8U
12 5 282
2020-07-03 20:44:48
52
200
11
1
Co-leader
max
#PYPGPRUC2
11 5 219
2020-07-03 21:46:44
30
200
12
1
Elder
Mauro11
#2G2Y0V9VC
12 5 207
2020-06-30 22:23:59
0
0
13
3
TonyStark99
#2LGPCG0PP
12 5 186
2020-07-03 18:25:20
114
120
14
1
Elder
❤️ZUCA❤️
#YGVVJJJQ
13 5 183
2020-07-04 06:07:03
152
320
15
1
Elder
Matt
#Y8VYV2R0Y
10 5 156
2020-07-03 18:15:02
94
240
16
1
Elder
DrPoldo
#2G2LLQP88
12 5 133
2020-06-25 04:30:42
0
0
17
6
ROXAEN
#9VV9QL292
11 5 091
2020-07-03 19:08:03
129
120
18
1
neenoo
#PPJUGY9VP
11 5 087
2020-07-01 22:55:41
86
0
19
1
Elder
Lapahia7
#LRRC8L92Q
10 5 076
2020-07-03 20:30:51
136
280
20 santino
#PRVQ29JQJ
10 5 038
2020-07-03 15:28:37
28
40
21 pollomerlin
#YJ0RVVJGY
10 5 025
2020-07-03 22:07:14
168
224
22 ☆JOta Ph☆
#QYGQ29RQU
10 5 021
2020-07-04 03:15:15
574
280
23
1
facu 12
#PRPUJRJL
11 4 973
2020-07-02 03:36:43
10
40
24
1
Elder
milnerpro
#8R28PLQJC
9 4 931
2020-07-04 03:14:57
584
480
25
2
Lucas
#L99VC29UR
8 4 832
2020-07-04 07:15:43
0
256
26 santii_coc❤
#9LRJ0QLG9
10 4 818
2020-07-03 22:16:48
106
160
27
2
RAMIROM
#9G829GQGU
10 4 717
2020-07-03 03:20:47
56
80
28
14
Co-leader
español
#9L8YGLUPV
12 4 688
2020-07-04 00:56:07
0
0
29
1
AllTucan
#28Y8R88GJ
11 4 665
2020-07-03 20:06:51
28
120
30
1
juanchoxdybala
#2VR09L28Q
10 4 662
2020-07-03 00:33:25
11
0
31
1
ElPatron827
#99U2UR9YC
9 4 653
2020-07-02 19:40:11
0
40
32
1
kamizu
#800LPU9VR
11 4 641
2020-07-02 04:37:18
46
80
33
6
JITONE
#L9C2VP0Y8
8 4 627
2020-07-04 03:16:58
52
120
34 quique
#LLG0292P2
10 4 619
2020-07-03 23:58:45
164
0
35 Elder
⚡Fedebolso16⚡
#200RYPLLG
11 4 606
2020-07-04 05:08:15
140
40
36 Gabinator9000
#8LU0809JR
11 4 576
2020-07-01 14:59:47
26
0
37
3
la fiope
#QYLGG0L2V
9 4 534
2020-07-03 17:46:52
0
0
38
3
!!ALDO!!
#8Y2C9GPCV
11 4 520
2020-07-03 04:57:28
44
80
39
4
Co-leader
Camaleon
#8ULPYGR8P
12 4 430
2020-05-15 19:12:15
0
0
40
4
Blake
#Y0Q8YJG2L
9 4 356
2020-07-03 23:11:34
44
80
41 LauJaJa
#9UG8Q98Y8
10 4 311
2020-07-04 01:53:38
18
0
42
4
ITSfPLAYER11
#29RY8U08Q
9 4 271
2020-06-28 16:08:50
0
0
43
4
German
#LLG80UVVY
8 4 253
2020-07-03 15:57:58
108
120
44
4
benja xD
#PJ0UQQJJY
10 4 236
2020-07-04 02:14:01
111
120
45
4
santiXPRO
#2RPQGLPCV
11 4 100
2020-07-02 08:52:17
46
40
46
4
♦ALEX ♦
#2C9CGRRYR
11 4 029
2020-07-03 04:23:27
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord