A Portuguesa

#V8YLRY

54 898

50 / 50

Clã de guerra para membros ativos.... co-líder somente com tempo de casa. Mínimo de 200 doações semanais.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 898
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Sérgio
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 005
Thông tin hội
Vị trí Bồ Đào Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 586
Elder 6
Co-leaders 18
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Sérgio
#99VV0RVGL
13 6 005
2020-11-24 12:46:28
354
160
2 Co-leader
easy
#9JUGYQ9QC
13 5 766
2020-11-24 14:02:06
310
190
3 little4ce
#QQPLURQP
13 5 754
2020-11-24 13:13:54
342
200
4 prince muhtadie
#8LJ80URY
13 5 643
2020-11-24 05:13:23
0
0
5
2
thiiiago
#22JVL9RPQ
13 5 608
2020-11-24 15:09:57
192
160
6
2
Co-leader
Amazing Alex
#PP8QULVG9
13 5 584
2020-11-24 12:30:30
208
160
7
2
Elder
Last
#2CY28CRJQ
13 5 572
2020-11-24 07:51:26
0
0
8
3
Co-leader
hxh
#9GVCV8029
13 5 562
2020-11-24 14:47:10
186
120
9
3
ike
#2CC8C2PRU
13 5 552
2020-11-24 15:11:32
142
120
10
4
reos
#98088C28
13 5 516
2020-11-24 15:09:00
110
80
11
1
Co-leader
Tiago
#2V00PRY8L
13 5 487
2020-11-24 09:23:04
116
80
12
4
xpto
#992LJUCQ2
12 5 447
2020-11-24 14:06:52
60
160
13
2
indestrutivel
#8P9PG822C
12 5 444
2020-11-24 05:28:37
0
0
14
8
Co-leader
portuga
#2P88YJ2UG
13 5 428
2020-11-24 02:33:27
122
80
15
1
Elder
jfk
#PLLRCLPUV
13 5 422
2020-11-24 15:08:56
110
120
16
4
Co-leader
Rumo 38
#RQ8RL2RG
13 5 403
2020-11-24 12:55:39
46
40
17
2
Kueli
#P2LLQUCGG
12 5 386
2020-11-24 11:09:24
66
120
18
6
Batuhan
#89LR8UVJ0
12 5 379
2020-11-24 13:08:08
142
120
19
1
ZbucheZbuche
#YQJQGV0C
12 5 378
2020-11-23 18:25:46
18
80
20
1
Co-leader
VDFR
#9LRR2YYQJ
13 5 375
2020-11-24 13:53:53
124
160
21 flyingcow300
#V0JY2Y2Y
12 5 364
2020-11-24 01:09:21
76
80
22
9
Co-leader
disinho
#2J8YUPC9P
13 5 357
2020-11-24 14:20:13
118
140
23 Patricio
#9JVRRGUY
13 5 354
2020-11-24 10:00:13
17
40
24
3
Elder
BrenonPass
#8JYLQGGLR
12 5 350
2020-11-24 10:01:06
58
160
25
7
Alex 78
#2Y0U9VYU8
13 5 344
2020-11-24 11:46:51
52
80
26
9
harry
#9R90PL9V
12 5 332
2020-11-24 14:02:15
194
80
27
2
Co-leader
Imperius
#92R8VY2L
13 5 326
2020-11-24 11:57:37
38
0
28
2
Co-leader
Pedro Filipe DS
#28CGVU9UQ
12 5 325
2020-11-24 10:25:44
96
80
29
1
Co-leader
LusaPage
#2YY980CPG
13 5 302
2020-11-24 14:45:51
10
0
30
1
Co-leader
tibita
#PCPLUQGRL
13 5 301
2020-11-24 14:10:53
214
160
31
1
Co-leader
RGOF
#20Y9J09Q0
13 5 289
2020-11-24 11:04:16
70
200
32
1
Co-leader
☠migalhas
#8Y80GCL0R
13 5 283
2020-11-24 01:03:03
73
56
33
1
charliebrown
#PR2QUR2U
13 5 260
2020-11-24 13:46:23
64
160
34
2
Rei
#2UG8G200J
12 5 232
2020-11-24 14:29:27
32
120
35
2
Co-leader
Chevy
#80J29JRRC
13 5 232
2020-11-24 08:54:46
78
120
36
1
vinizampa
#9P8CVJUUV
12 5 204
2020-11-23 20:55:23
0
40
37 Co-leader
rei abrantes
#29RQY8Q8G
13 5 187
2020-11-24 09:58:31
128
80
38
5
@LIL_TWO_TRASH
#90GQ2J0VY
11 5 159
2020-11-24 10:48:29
8
0
39
1
❣ستایش❣
#PLVVRGYYR
11 5 155
2020-11-23 07:01:39
30
0
40
1
joni piter
#2YRRGLPUY
12 5 148
2020-11-23 21:40:21
0
0
41 Elder
GoncaloGarcia
#LC2PLP0CL
11 5 123
2020-11-24 08:09:35
180
120
42 Mestre Kaib
#8VGYQVL
13 5 112
2020-11-24 12:53:24
18
120
43
3
ste
#9LRJC0CR
11 5 111
2020-11-24 12:29:31
72
80
44
4
Zezi
#8QLYC9RJ
12 5 100
2020-11-24 10:04:50
0
40
45
1
John14
#2YYCPRUVC
12 5 084
2020-11-24 09:59:05
34
120
46
1
<<HobFin>>
#88V9UU8P
12 5 076
2020-11-23 08:05:18
28
40
47
1
Co-leader
BRPS81
#2GPP998UJ
13 4 983
2020-11-24 14:40:58
148
160
48
1
Elder
SempreH
#2CLPUC9CR
12 4 945
2020-11-24 04:02:48
40
120
49 Elder
hej
#VQY2QG9J
13 4 832
2020-11-23 17:56:28
36
40
50 Co-leader
XxG0xX
#2CJJGRUPP
13 4 001
2020-11-01 02:45:45
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord