white KalibeR 2

#V0C9JLU

33 053

18 / 50

💯 DONaTiONS & Must play n war... So join n and help us get dis 10K n weekly donations... or just CHiLL it don’T maTTeR👍🏾😎

Nhận Vào Hội
Thành viên 18 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 33 053
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader Wk2.Scit
Phạm vi chiến tích 3 541 – 5 027
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 840
Elder 8
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
TREy
#YYVPPUV0
13 5 027
2020-07-09 17:37:12
112
136
2 Elder
awesome1371
#2LG98PLP
12 5 026
2020-07-09 18:11:15
222
434
3 Co-leader
ZOOM
#P9QJ2LP9
13 4 979
2020-07-09 10:10:37
160
170
4 Elder
مرتضى
#P2JYLQJU2
12 4 873
2020-07-09 14:37:36
398
0
5
1
Elder
noonan
#9RY2P9UP
13 4 867
2020-07-09 17:53:40
504
320
6
1
Co-leader
iJuicyBear
#V0CV0P2L
13 4 825
2020-07-09 17:25:35
189
180
7 Elder
King flaco
#8P8UVRUUC
12 4 793
2020-07-09 17:08:41
129
40
8 Co-leader
??????
#8LU98PQ2
13 4 769
2020-07-09 10:48:26
362
192
9 Elder
Odin AllFather
#UG80R28
11 4 752
2020-07-09 00:58:07
145
160
10 ????Dave
#80GLGPJVG
12 4 741
2020-07-09 17:47:21
153
120
11 McPalster
#82Q809CJ8
12 4 695
2020-07-08 22:13:34
54
120
12 Elder
madikhurts69
#Y89VR82YP
11 4 637
2020-07-08 23:43:54
54
120
13 R-carrillo
#8C998PP8L
10 4 573
2020-07-09 18:06:39
46
160
14 HERETIC
#YLC9CVQYC
9 4 506
2020-07-09 17:20:23
54
248
15 Elder
Alex
#8VUPP2P8V
10 4 422
2020-07-08 22:08:57
11
130
16 AJ321
#2RQGQQQ0R
10 4 294
2020-07-08 05:17:39
0
0
17 Elder
Havic13
#82L9VV89
12 4 270
2020-07-09 08:02:16
153
150
18 Đấu trường 11 Leader
Wk2.Scit
#2YPPY2QVU
13 3 541
2020-07-09 04:24:40
94
160

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord