zla zalfija

#U9CV8

52 986

37 / 50

Dobro došli u naš mali klan sarkazma. uvjet 70 wdw i aktivno vježbanje vaših dekova💪. napredak u firmi zagarantiran.📈

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 986
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader BIGBADWOLF
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 122
Thông tin hội
Vị trí Croatia
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 203
Elder 12
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
macek mali
#2QUU8RRV2
13 6 122
2020-12-05 10:21:41
699
600
2 Co-leader
CoC
#2CPYJPGJQ
13 6 076
2020-12-05 09:50:48
596
520
3 Elder
HoShi
#P9VGP9YP
13 5 947
2020-12-05 08:02:57
632
480
4
1
Co-leader
pero2812
#8PVUG08U
13 5 871
2020-12-05 10:00:23
974
600
5
1
Co-leader
Jopit
#CCVCY2R
13 5 839
2020-12-05 09:43:28
612
400
6
1
Leader
BIGBADWOLF
#9YRP02QY
13 5 788
2020-12-04 16:03:45
359
400
7
3
Co-leader
Ifchinjo
#99LQVUYUY
13 5 755
2020-12-05 09:45:30
745
480
8 Elder
ivan_reba
#P02PR9J
13 5 743
2020-12-05 08:47:40
641
560
9
1
Elder
Brunc
#8Y9V2VQUV
13 5 733
2020-12-05 00:48:01
148
400
10
1
Benzaa
#892PV2RG2
13 5 700
2020-12-05 10:53:05
131
216
11
2
Elder
《☆Nope☆》
#2PPGQPGP
13 5 686
2020-12-05 08:33:03
40
280
12
3
Co-leader
pantagruel
#89JLCLUVV
13 5 679
2020-12-05 08:12:20
246
400
13
1
Co-leader
Dr. Duck
#U28R9V
13 5 678
2020-12-05 10:40:59
46
280
14 Elder
Pilot
#9CVUV908
13 5 602
2020-12-05 01:51:48
533
360
15 Co-leader
zokac
#28GLG8LV
13 5 598
2020-12-05 10:55:59
511
520
16 Elder
BrunoPelikrunko
#8RPPGV2RL
13 5 565
2020-12-05 09:58:27
254
560
17 Co-leader
..Maki..
#2RVU9LQ9
13 5 533
2020-12-05 08:40:30
239
560
18 Co-leader
zeleni zub
#80CUV8C9G
13 5 515
2020-12-05 06:27:30
191
200
19 Domagoj
#PVR8RU2J
13 5 462
2020-12-04 22:58:55
217
360
20 Co-leader
bely
#GJP99L8V
13 5 429
2020-12-03 06:52:13
28
160
21
1
Co-leader
angrypepper
#2C0CUC929
13 5 406
2020-12-05 06:33:06
412
400
22
1
Elder
bilburgardinov
#8GYPJVRGP
13 5 405
2020-12-04 17:25:07
28
120
23
3
Co-leader
Dádò77
#8GUUQVQGC
13 5 384
2020-12-05 11:03:38
1604
680
24
1
Elder
Josko
#8QRJL80Y
13 5 373
2020-12-04 13:08:45
761
440
25
1
Dume
#QYVQYV22
12 5 364
2020-12-05 10:58:34
211
337
26
3
Co-leader
mïľjåç
#8GRLG9CC9
13 5 364
2020-12-05 09:21:51
926
650
27
2
olrak
#YVV8YL8
13 5 360
2020-12-03 23:55:39
112
160
28
1
Elder
ToxicSolider
#2G89PC9GY
13 5 316
2020-12-05 04:49:10
48
160
29
1
Elder
<Fake|BrunoTR>
#288JGQ98Y
13 5 279
2020-12-05 10:51:42
423
520
30
2
Ned
#8PG08QLPV
12 5 253
2020-12-05 07:32:08
418
400
31 Elder
Avgvstvs
#88P0UGC9Q
13 5 239
2020-12-04 21:11:30
20
80
32 AŁMA
#U2JJJLUC
11 5 233
2020-12-04 21:54:44
146
320
33 kwebbelgod
#8288JCYJ
12 5 100
2020-12-04 12:27:08
112
280
34 čuturiljo
#JPRL99GQ
12 5 036
2020-12-05 10:29:40
140
320
35 Lukaa
#8ULRUUGC
13 4 548
2020-11-03 06:40:13
0
0
36 M A R A
#9GQRYRGC
12 4 428
2020-12-03 15:02:42
0
0
37 Co-leader
Bosenoge
#90Q8C9QG2
13 4 001
2020-09-17 10:20:54
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord