ОАО "Замес"

#U0V2VJV

12 824

12 / 50

набор новичков! старейшина- за донат и активное участие в клане, сорук-по доверию, мат⛔ участие в войне 💯тренировка 💯

Nhận Vào Hội
Thành viên 12 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 12 824
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader [email protected]
Phạm vi chiến tích 781 – 4 391
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 30
Elder 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
[email protected]
#P0YCC2YV
13 4 391
2020-09-12 22:22:36
0
0
2 ночной волк
#L02UJ8YG0
10 4 093
2020-09-17 10:08:54
0
0
3 Đấu trường 9 Barzabelle
#Q2L9RRUPL
8 2 889
2020-09-22 06:40:03
30
0
4 Đấu trường 9 roller
#YU0RLRJUU
8 2 640
2020-08-22 08:05:09
0
0
5 Đấu trường 8 КОТ
#GYGL8YVVJ
7 2 419
2020-09-13 09:09:18
0
0
6 Đấu trường 7 Leo123968
#YGPPRQCJC
8 2 099
2020-09-20 06:29:28
0
0
7 Đấu trường 6 петрович
#Y9GLR8Q0Q
7 1 832
2020-09-22 05:47:08
0
30
8 Đấu trường 6 KIRIK
#LY8V0VYL
8 1 763
2020-09-13 12:34:54
0
0
9 Đấu trường 5 FROST twink
#LQU8Q289P
7 1 318
2020-08-31 17:21:41
0
0
10 Đấu trường 4 Айрин~
#Q822P8VQV
5 1 264
2020-09-16 12:23:52
0
0
11 Đấu trường 4 LoveKey 1 LVL
#Y9RLP8GYG
1 1 114
2020-09-16 09:04:09
0
0
12 Đấu trường 3 Elder
FLUNORR
#G00PULRVU
5 781
2020-08-05 10:52:19
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord