righteous

#U0LVJ

38 246

32 / 50

Non active for 7 days will be kick out, promotion base on clan war

Nhận Vào Hội
Thành viên 32 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 38 246
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader 对不起
Phạm vi chiến tích 3 851 – 5 430
Thông tin hội
Vị trí Malaysia
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 9
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
R A I N
#9UUJJYQU
11 5 430
2020-11-30 03:35:43
0
0
2
1
Leader
对不起
#PCVLRJGY2
11 5 051
2020-11-30 15:17:29
0
0
3
1
Co-leader
Guyus
#GCYLLYP
12 5 022
2020-12-01 02:01:42
0
0
4 Elder
L3t1
#RC0RCPP9
12 4 991
2020-11-29 09:47:48
0
0
5 Co-leader
benz wong
#L9GUJLVU
12 4 218
2020-12-01 00:24:59
0
0
6 Elder
berberkay
#8U8YGUV8U
11 4 163
2020-09-20 09:37:14
0
0
7 Co-leader
我系一位中国人
#Y8RQULJ0
10 4 144
2020-09-17 09:40:00
0
0
8 Elder
乌托邦
#9C29LVGY
10 4 105
2020-10-26 00:01:22
0
0
9 Co-leader
devilz13
#9JRGRU0P
12 4 090
2020-11-18 06:42:48
0
0
10 Co-leader
kamikaze
#8C8802UL
12 4 067
2020-11-28 07:42:52
0
0
11 Co-leader
YoNG
#JPVJCRL0
11 4 057
2020-10-23 13:46:38
0
0
12 Elder
muhdnuraiman
#9R2QC8CCV
9 4 033
2020-09-27 07:53:52
0
0
13 Yo
#GJCPLYJV
10 4 022
2020-10-09 11:10:41
0
0
14 Travis Tan
#P2LQUGQY
12 4 020
2020-09-22 11:09:02
0
0
15 Elder
cy
#9ULQL2VL
12 4 005
2020-10-20 15:14:05
0
0
16 MingHuilmh
#22JYJJQG
9 4 004
2020-05-14 23:09:40
0
0
17 Co-leader
AnnE
#YLCQ9VGRL
8 4 003
2020-09-11 08:39:10
0
0
18 Co-leader
中国日报
#8RLLG2UC
12 4 003
2020-10-21 04:37:16
0
0
19 pjay
#VYGCRLRQ
10 4 001
2020-04-18 20:19:24
0
0
20 终结小天使
#8LJRRUJ9
10 4 001
2019-12-23 01:05:06
0
0
21 great na
#200YQL9C9
10 4 001
2019-12-01 03:06:12
0
0
22 Co-leader
Love never fail
#2CGVU8V
10 4 001
2019-11-05 23:31:47
0
0
23 Elder
zxloh
#9R82LLC2
10 4 001
2019-11-09 15:58:40
0
0
24 Elder
Jeff
#8J0L8J82
11 4 001
2019-10-29 06:24:55
0
0
25 TERRENCE CHIA
#2RJURR80Q
9 4 001
2019-11-12 13:21:58
0
0
26 SKYFUR
#YPVR0VUU
11 4 001
2019-11-29 02:05:28
0
0
27 Elder
unicorn
#228PCGP2U
12 4 001
2020-01-24 14:15:23
0
0
28 Elder
RY4N
#2JUGVJ088
11 4 001
2020-02-08 11:55:36
0
0
29 BaKa
#2J092PGG9
11 4 001
2019-11-24 08:46:38
0
0
30 Co-leader
ahmed ali
#29UL00PLU
12 4 001
2020-03-19 11:10:48
0
0
31 Đấu trường 12 lim
#20CU099R0
9 3 890
2020-11-15 08:58:53
0
0
32 Đấu trường 12 Desmond.C
#RYCC8PJG
9 3 851
2020-02-14 00:26:10
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord