The Who

#U08LCG

49 548

46 / 50

Clan Competitivo/ @TheWhoCR/ Torneos y recompensas al mejor de competitivo y Guerra/🎯+70 wins/Nvl. 12-13🏆

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 548
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Destroller DC
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 343
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 798
Elder 7
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
emmanuel
#GLYC8JR2
13 5 343
2020-07-10 15:17:25
197
370
2
1
Leader
Destroller DC
#JRJ9G02V
13 5 307
2020-07-10 05:38:44
128
280
3 Co-leader
Lord Educast
#9QR9890Y
13 5 248
2020-07-10 12:18:23
192
400
4 Royale Pup
#VJJ2R9JL
12 5 180
2020-07-09 21:38:44
264
280
5
3
LITOX
#88UQVGRGG
13 5 118
2020-07-10 12:25:21
398
360
6 Elder
LeonardoSGP
#PYURGUUR0
12 5 109
2020-07-10 07:06:56
96
280
7
2
¡z Dreamz !x
#2ULCVGRGU
12 5 102
2020-07-10 04:05:14
144
360
8
1
lmvivanco
#PVUVGPJPP
11 5 087
2020-07-10 15:12:03
554
350
9
4
Hades
#GGU8PC8G
12 5 068
2020-07-10 14:30:44
815
400
10
1
Frank Cydonia
#2PYY2CRJJ
13 5 047
2020-07-10 15:12:26
146
150
11
1
Elder
•Psycho•
#9YPRVY0QU
13 5 043
2020-07-10 11:58:09
619
480
12
5
El Chow
#9G9GV9VU
13 5 039
2020-07-10 13:41:54
311
280
13
2
pollote
#8V9LULJ9
13 5 020
2020-07-10 14:10:22
525
0
14
2
Co-leader
♦️☄️Luis•CH☄️♦️
#90RGUURUL
13 5 013
2020-07-10 15:15:50
616
400
15 Elder
ivandergraff
#U9Q8Q9J
13 4 997
2020-07-08 13:39:14
30
160
16 Co-leader
DonPool
#RQ8JPQ90
13 4 987
2020-07-09 02:42:11
114
160
17
2
The Bryan HD
#8QGPP9GJJ
12 4 962
2020-07-10 13:48:58
71
160
18
4
com. leches
#V2Q2VY28
12 4 942
2020-07-10 15:02:00
942
480
19
1
Miguepuntocom
#8LJRJP2R
13 4 938
2020-07-10 02:04:08
92
240
20 SpockTheGreat
#9JPYQPRJR
13 4 919
2020-07-10 15:21:48
217
320
21 Oᴍᴀʀ ❥ CLB
#2JUPRJUVY
11 4 908
2020-07-10 07:46:38
69
200
22
5
Co-leader
Duk01
#8ULRYUQQ
13 4 902
2020-07-10 14:47:25
173
200
23
1
odymia
#JJQ8RPVV
12 4 892
2020-07-09 21:27:06
198
80
24 kevin
#98RGCGLVP
12 4 867
2020-07-09 17:24:28
84
40
25
2
Gaming with k..
#2ULL2R9JC
12 4 860
2020-07-10 12:47:52
408
320
26
1
<c2>JAVIER CLB⚡
#2JPJRPY08
11 4 850
2020-07-10 08:53:00
515
440
27
1
Co-leader
Abril DC ❤
#2GR9980CL
13 4 819
2020-07-07 20:24:14
15
80
28
1
Guku
#2VCGUYC08
13 4 801
2020-07-10 05:17:25
8
400
29
1
Elder
Mark
#8PRGG0RGC
13 4 801
2020-07-10 13:25:46
420
440
30 la baca
#J2LR2PY0
12 4 779
2020-07-09 17:45:13
160
120
31 repen
#8QPLL9LPC
12 4 766
2020-07-10 00:40:44
86
160
32 ✨4F ERICK✨
#8QPVCG202
11 4 759
2020-07-09 05:06:13
164
400
33 hardysn
#8LYLRLV0
12 4 747
2020-07-10 15:00:05
367
200
34 Elder
SergioLealM05
#2C9G2YLJJ
11 4 728
2020-07-10 14:25:42
910
480
35
3
SoyLaVerengena
#GPU89RGQ
11 4 723
2020-07-10 06:24:51
271
400
36
1
Co-leader
$Yisus$
#P0C29VLY9
12 4 718
2020-07-09 23:13:57
191
200
37
2
Elder
AdielCR
#Q8QU2YV2
12 4 703
2020-07-10 05:24:16
72
120
38
2
P.E.K.K.A
#8VVV8RLV2
10 4 700
2020-07-09 01:43:16
178
400
39
2
Grimm ♡
#99YLV9JJ0
10 4 695
2020-07-09 01:39:50
167
400
40 Arwen
#LU8VQP8QQ
10 4 639
2020-07-10 15:15:39
520
360
41 Osminchi
#PJCQYG09U
11 4 602
2020-07-10 00:43:51
293
280
42
3
Co-leader
TheMadrox
#2U2299GRL
13 4 435
2020-07-10 06:50:30
0
0
43
1
bob
#9RU9CRGU0
12 4 272
2020-07-09 23:11:14
32
120
44
1
Rofox
#2Q2RYVGCJ
13 4 001
2020-07-05 23:53:36
0
24
45
1
Elder
Tu gfa
#UPU2PVUP
13 4 001
2020-07-04 21:23:16
0
0
46 Eagle
#9YVV00JQ0
12 4 001
2020-07-05 12:53:43
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord