Royale Paine

#RGRRYC

45 367

31 / 50

Looking for new, loyal, ACTIVE players...400 medal/hammer requirement each war week, 1000 needed for elder...promos given weekly

Nhận Vào Hội
Thành viên 31 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 367
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader lay-zhay
Phạm vi chiến tích 2 442 – 5 950
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 884
Elder 9
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Sheep
#9L9LPQGUJ
13 5 950
2020-11-28 16:24:55
580
600
2 Co-leader
BraYuu
#Y0PU98UP
13 5 620
2020-11-28 14:37:11
572
200
3
2
Co-leader
Whitefang
#RGPVV8GQ
12 5 543
2020-11-27 01:41:21
100
120
4
1
Co-leader
Brandon
#P2PQYPVPR
13 5 527
2020-11-28 07:13:05
768
120
5
1
Co-leader
krank3n
#8GYJ880C
13 5 478
2020-11-28 16:18:30
350
470
6
2
Elder
iReckSometimes
#9U0UCY8G
12 5 460
2020-11-28 13:20:20
26
440
7 Co-leader
El Dirte
#PJQG9YYVJ
12 5 374
2020-11-27 17:08:06
231
240
8
2
Elder
Nick
#9QC8LJ2G
12 5 367
2020-11-28 06:04:31
67
240
9 Austin
#V82PRY0
12 5 338
2020-11-27 22:21:45
151
200
10
1
lookitsalvin
#VYQU8YPY
13 5 267
2020-11-23 19:07:32
24
80
11
1
Leader
lay-zhay
#2U0JUG9P
13 5 243
2020-11-28 15:54:41
450
376
12
1
Co-leader
JCar
#888UCYQ2
13 5 236
2020-11-26 22:34:07
184
200
13
3
Co-leader
Wintlefell
#89L0J8R9Y
13 5 228
2020-11-28 06:30:24
552
400
14 Co-leader
Deady Kitty
#YYYYG00JY
11 5 206
2020-11-28 05:51:53
723
480
15 I GET SOLD
#YRL9LVGJ2
12 5 154
2020-11-28 01:09:34
278
320
16 Sneezy_scissors
#PJ9VPUV9G
12 4 993
2020-11-28 14:55:59
431
360
17
1
Elder
caton702
#80VPQLVU
12 4 940
2020-11-27 23:32:17
157
280
18
1
Elder
tootie
#2RG9JG2VJ
10 4 857
2020-11-28 12:33:52
311
200
19
2
Elder
Pine
#2JYU2JRPV
10 4 839
2020-11-28 06:51:15
467
320
20
3
Co-leader
Rush18
#99Y2QLGRP
11 4 832
2020-11-28 14:58:04
789
480
21
1
Elder
Starbucks
#LRUQ8Y0UU
10 4 772
2020-11-28 02:11:45
103
120
22 Fire Goblin
#P99R8P8LV
10 4 664
2020-11-26 18:38:41
80
80
23 Jason
#YVVP2PJP2
9 4 402
2020-11-27 23:25:09
48
180
24
1
Co-leader
Kathy
#P0GGRUPVJ
10 4 330
2020-11-28 15:56:07
196
200
25
1
Elder
Emiliooo
#9JYJJQPL9
9 4 325
2020-11-28 15:14:38
211
490
26 Elder
The Champion
#9GG29YRY
12 4 304
2020-11-28 13:18:37
292
240
27 Co-leader
princeofnarwhal
#2Y9Q892C9
13 4 210
2020-11-28 16:03:24
290
368
28 JustinNov
#P2R9RPPL8
8 4 037
2020-11-28 15:01:49
10
0
29 Đấu trường 12 oncmonkey
#G900GGR8
9 3 854
2020-11-27 20:09:24
39
120
30 Đấu trường 10 Elder
jr
#8QPLGQY2
9 3 089
2020-11-28 07:22:31
112
400
31 Đấu trường 8 toxic gameing
#QLGYPLJQU
7 2 442
2020-11-28 08:12:32
16
60

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord