Kingdoms Hearts

#RC9VGY

57 669

47 / 50

we welcome active players and support our clan mate***y donating generously & active in war.promotion-war performance.cr-api.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 57 669
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Light
Phạm vi chiến tích 4 583 – 6 533
Thông tin hội
Vị trí Châu Á
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 198
Elder 17
Co-leaders 18
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Sycho
#88VUGCYL
13 6 533
2020-09-29 14:14:22
312
200
2 Co-leader
AI! Mr. JMP
#2V922Y0Q
13 6 330
2020-09-29 13:00:16
140
240
3 Co-leader
D–SiLiRain✨
#VL0VR8PR
13 6 278
2020-09-29 18:22:33
222
170
4
1
NS丨白马王子
#2UGPCGLRC
13 6 168
2020-09-29 16:20:45
78
120
5
1
Co-leader
AI! Ms. CNP
#2UVCGGC0
13 6 161
2020-09-29 12:59:32
232
240
6
1
Elder
吾爱坦荡荡
#YJ9V8P80
13 6 008
2020-09-29 16:02:33
282
200
7
1
小火猪
#LRGQ9P98
13 6 001
2020-09-29 13:18:06
416
160
8
1
Elder
怒小兮
#89YQR229J
13 5 977
2020-09-29 17:06:39
206
120
9
1
Co-leader
batman
#8Y8C2UQGR
13 5 949
2020-09-29 17:50:44
20
180
10
4
Aether
#YYUVJ8YC
13 5 913
2020-09-29 16:04:55
278
200
11 Elder
Range✨✨
#99JGJU9CJ
13 5 805
2020-09-29 11:27:57
44
160
12 Co-leader
Wanderer
#9P2CRQ88U
13 5 773
2020-09-29 13:06:30
420
200
13 Elder
Kai
#90QR8UPQ
13 5 755
2020-09-29 16:40:51
328
240
14 جانی
#UUQQVVLY
12 5 714
2020-09-29 18:19:59
136
120
15
2
Co-leader
davidtsc27
#20RVPJQ0
13 5 688
2020-09-29 13:52:59
204
152
16
4
Elder
bravoorangesh
#22UPPPCJC
13 5 687
2020-09-29 14:57:35
488
200
17
2
Elder
淼淼萱萱
#280VYUGVU
13 5 675
2020-09-29 08:31:48
34
80
18 Co-leader
PeshwaBajirao
#VY99PJ0G
13 5 650
2020-09-29 12:04:17
24
120
19
3
Co-leader
Delvin Wong
#80VJJRJYR
13 5 646
2020-09-29 16:40:59
270
200
20
2
Alvin
#QQJVGGLL
13 5 639
2020-09-29 11:36:51
248
120
21 Elder
春秋
#8PLPRJJUV
13 5 572
2020-09-29 17:18:54
182
224
22
3
Elder
SirBobbyBeatU
#8JVJPQYR
13 5 566
2020-09-29 12:44:18
162
72
23 billy
#82C2L2UVU
13 5 503
2020-09-29 15:39:03
38
80
24 Elder
༄tེaེvེiེaེ༄
#2L98LY9
13 5 488
2020-09-29 16:12:08
105
160
25 Co-leader
mer
#8QULLVJ0Y
13 5 478
2020-09-28 14:07:54
34
80
26 Co-leader
mixy
#8QVCGURVJ
13 5 444
2020-09-27 22:49:11
0
0
27 MD171330
#8UJJ2R0V
13 5 438
2020-09-29 08:49:27
142
120
28 Co-leader
Rian.
#GGYRVJ2J
13 5 433
2020-09-29 11:58:46
164
120
29
1
Elder
The Fighter
#2LRJJ9LVJ
13 5 411
2020-09-29 18:33:21
18
20
30
1
Elder
帅的不要不要
#G22VRUJ0
13 5 411
2020-09-29 14:10:30
98
0
31 吴先生
#22GJP00RC
12 5 374
2020-09-29 17:19:20
26
80
32 Co-leader
jerry
#8QJPQU2Y
13 5 263
2020-09-29 13:09:53
78
120
33 Co-leader
Moon
#YULJ0UJ9
13 5 248
2020-09-29 14:13:00
48
120
34 Co-leader
BILLIONAIRE
#89Q2JCRU
13 5 229
2020-09-29 14:12:34
54
120
35 Leader
Light
#28RQQUJV
13 5 186
2020-09-29 14:13:25
96
120
36 Elder
٩( ᐛ )و Alex
#29RQ288PL
13 5 167
2020-09-29 14:14:01
10
120
37 Co-leader
Sora
#8UR9J9J9
13 5 147
2020-09-29 16:22:06
100
160
38
1
Co-leader
Sephiroth
#LU2YUU2J
13 5 101
2020-09-29 14:09:33
94
200
39
1
Elder
Cloud
#LCRPRPCY
13 5 099
2020-09-29 14:11:23
20
160
40 Co-leader
KeyXblade
#PP0J9P9V
13 5 044
2020-09-29 14:10:22
30
160
41
2
Elder
Egg Prata
#L2R990U0
13 5 036
2020-09-29 14:12:16
28
120
42
1
可愛いのNoob❤️YURI
#2CJ9V2LLQ
11 5 027
2020-09-29 15:17:54
37
0
43
1
Elder
奥斯卡
#2UV8LRU2G
13 5 009
2020-09-24 21:40:10
0
0
44 Elder
bummer
#2YGJLGUGC
13 4 964
2020-09-29 16:38:57
0
80
45 PaulyP
#9Q2C2PR8
13 4 708
2020-09-27 00:56:57
0
0
46 Luigui
#8RLVCLY00
13 4 638
2020-09-24 00:58:08
0
0
47 Elder
Daredevil12529
#Q8CGCLQ0
13 4 583
2020-09-29 19:11:29
100
200

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord