tehran star

#QV2JV9

53 084

41 / 50

welcom to tehran stars nezafat ro [email protected] konid ✨⭐️🌟✨⭐️🌟✨ biyan😉darkhaste magham nakonid⛔️👎💫💫+18 🔞Refighaye bi badal👍

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 084
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Ali38
Phạm vi chiến tích 662 – 6 267
Thông tin hội
Vị trí Iran
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 139
Elder 13
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
BigBoss
#28VC2JLL8
13 6 267
2020-07-04 21:49:05
608
400
2 Co-leader
KhalliiFa
#290U9C8GJ
13 6 255
2020-07-04 20:42:57
150
280
3 Leader
Ali38
#28YJ0028
13 6 000
2020-07-04 16:43:35
465
440
4 Elder
Amirsfr
#YQ280J9R
13 5 872
2020-07-04 17:47:26
523
519
5
2
Elder
amir ali 7
#CLUVC20R
13 5 858
2020-07-04 23:25:10
73
160
6
1
Co-leader
shayan☠️☠️☠️
#2P0YPYRC
13 5 833
2020-07-04 05:22:43
159
160
7
1
Co-leader
✡hooman✡
#GQ2GCLRR
13 5 760
2020-07-04 19:34:56
522
440
8
3
Co-leader
Ali...
#2YQPJ8YP
13 5 706
2020-07-04 22:27:17
1039
630
9
1
Elder
kia.shah2
#9G9YGGPCP
12 5 667
2020-07-02 20:15:10
54
120
10
1
Elder
Nikki
#8CR0Q2G2R
12 5 660
2020-07-04 00:25:39
90
160
11
3
Co-leader
amirsh
#C0GLY880
13 5 636
2020-07-04 13:45:22
0
0
12
2
Co-leader
toni montana
#89Y80GV0
13 5 614
2020-07-04 17:08:07
333
280
13
3
Elder
who?man
#CJRR00CU
12 5 525
2020-07-04 20:04:53
738
520
14
1
Co-leader
king reza
#VPV29QU
13 5 518
2020-07-04 18:14:35
110
150
15 Co-leader
nazli
#2Y28PQ2G
13 5 480
2020-06-26 12:13:11
0
0
16
4
Elder
milad
#VRJ8J90P
13 5 431
2020-07-04 20:10:55
290
220
17
1
Co-leader
reza giris
#YL08JCCGG
10 5 385
2020-07-04 22:56:51
310
660
18
1
Elder
urban samurai
#80VU20RQ2
12 5 362
2020-07-04 08:41:59
132
80
19 amir dehkhoda
#2CGY22RJ0
11 5 206
2020-07-03 12:34:17
0
0
20 SpdG
#8YRVPQGJ0
12 5 187
2020-07-04 20:04:25
156
40
21 Co-leader
amir daei
#80RVP8L8J
13 5 126
2020-07-05 00:45:58
613
480
22 Elder
_The_Rman
#LVVL8820
12 5 121
2020-06-17 17:46:41
0
0
23
1
alireza
#9C0YCQRJ9
11 5 097
2020-07-04 12:54:26
0
0
24
1
Elder
samira dadkhah
#9QLYJRP0
12 5 071
2020-07-04 20:04:47
372
200
25 Elder
OMAR KHAYAM
#9G0JVC9J
13 5 037
2020-06-30 13:59:48
94
40
26 Co-leader
mamal
#2G9VRLJ
12 5 027
2020-07-03 00:03:09
30
0
27 Elder
Nima Dada
#8UU9C2V9Q
11 4 961
2020-06-29 18:20:33
0
40
28 Elder
aminrad
#PP88JLJ
12 4 858
2020-06-29 19:31:50
28
40
29 عقب زن
#YQL28PYL8
8 4 729
2020-07-04 18:50:34
30
40
30 ChopChop
#YP8RPQ2CQ
10 4 653
2020-07-04 20:09:39
0
520
31 sajad
#2PPYRU9Y
11 4 439
2020-07-04 08:50:18
20
40
32 amiali
#PVLULRUC8
9 4 195
2020-06-05 07:43:37
0
0
33 nastaran:)
#8GC0VRRPU
11 4 170
2020-06-27 11:32:56
0
0
34 bahar
#QLQPVP2GU
9 4 144
2020-07-04 18:19:58
158
320
35 amirkashi
#JPUVVVJ9
11 4 062
2020-07-04 19:11:28
42
160
36 Co-leader
benyamin
#80CGYYGR
12 4 007
2020-05-11 11:50:42
0
0
37 Imansfr
#YJCGVCV
12 4 001
2020-03-20 10:06:35
0
0
38 Co-leader
Behrang
#8L8YQP29P
12 4 001
2020-01-28 20:12:12
0
0
39 Đấu trường 12 Co-leader
Peyman
#RUL8G0GU
11 3 970
2020-03-05 18:03:04
0
0
40 Đấu trường 12 mamal
#PC9PRG8GQ
9 3 938
2020-06-24 18:52:42
0
0
41 Đấu trường 3 Queen.snz
#LVYYL09Q9
4 662
2020-04-03 19:13:21
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord