fuxion

#QPUYJVV

29 409

47 / 50

Clan Activo, Donador, Rumbo al Top Local 🔝💯 Bienvenidos 👊donaciones 500 .No jugar 2 veces las batallas claanes expulsion

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 29 409
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader Junior
Phạm vi chiến tích 29 – 4 301
Thông tin hội
Vị trí Nam Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Junior
#9PJJPJVR2
10 4 301
2020-08-17 14:54:10
0
0
2 andres
#20LYL9UJL
10 4 044
2020-09-04 06:19:54
0
0
3 cristian
#9QGJP2GU
12 4 007
2020-05-15 12:59:25
0
0
4 jowel
#QYU9L98J
12 4 003
2020-07-21 01:45:02
0
0
5 Dano
#80VLY98CJ
11 4 002
2020-05-24 22:45:52
0
0
6 Negra
#C08RY9G2
11 4 002
2020-01-26 17:28:53
0
0
7 Cabaldyxd
#2LPCQ99C0
11 4 001
2019-01-08 23:27:21
0
0
8 cuenta2
#8JGPG0JRG
11 4 001
2019-07-24 18:24:39
0
0
9 Đấu trường 12 GABS
#JLUJRV0Y
12 3 969
2019-03-20 07:10:06
0
0
10 Đấu trường 12 Co-leader
Soldier616
#8V220CUQJ
11 3 885
2018-10-19 20:55:07
0
0
11 Đấu trường 11 Co-leader
victor
#228UCJ8PV
11 3 682
2018-06-24 18:39:16
0
0
12 Đấu trường 12 FARICEO
#8009UPQQ9
9 3 676
2019-03-01 16:42:44
0
0
13 Đấu trường 12 rugras
#PYPJU008Q
9 3 633
2019-09-03 16:39:45
0
0
14 Đấu trường 10 JuanJø
#GQCY89C0
10 3 165
2019-01-03 02:07:28
0
0
15 Đấu trường 9 Danny
#P8PVJ922G
9 2 787
2019-03-10 22:52:48
0
0
16 Đấu trường 9 juan
#PJ8V9VUJC
7 2 735
2019-04-05 17:24:23
0
0
17 Đấu trường 9 DAVID XD
#8QQ9JPQGJ
8 2 676
2019-01-26 17:31:14
0
0
18 Đấu trường 9 matayus
#9CYG8YRUQ
8 2 656
2019-01-13 22:35:41
0
0
19 Đấu trường 8 darkmate
#PUG2JVRQQ
7 2 512
2019-05-05 00:15:20
0
0
20 Đấu trường 6 sam
#Y8RPQ0R0Y
7 1 904
2019-11-29 04:53:01
0
0
21 Đấu trường 6 santi
#P8P8YPCVG
6 1 837
2019-03-17 12:44:03
0
0
22 Đấu trường 5 Alexis
#PJPRLCJP0
5 1 403
2020-04-20 23:25:54
0
0
23 Đấu trường 5 matop
#9V2RQCVYP
7 1 329
2019-06-20 16:07:02
0
0
24 Đấu trường 4 Douglas21
#YGRUR988P
5 1 173
2019-08-12 02:35:39
0
0
25 Đấu trường 4 ♡ĐÃŘĮØ♡
#Y9C29089C
4 1 075
2019-11-25 03:16:02
0
0
26 Đấu trường 4 william3005X
#PP2YJLYCQ
5 1 034
2019-03-17 00:58:13
0
0
27 Đấu trường 4 JH2611
#9LY0RQ2QU
4 1 025
2020-01-12 00:50:43
0
0
28 Đấu trường 4 THE ANDY
#YV2G9VY0L
6 1 000
2019-11-15 02:55:02
0
0
29 Đấu trường 3 Dark wolf
#PYC0P8YYC
6 955
2019-05-12 13:49:26
0
0
30 Đấu trường 3 paulo londa
#9CJ22U82U
8 908
2019-04-08 18:29:13
0
0
31 Đấu trường 3 Cosmico69
#LJUGGQ0U9
6 893
2020-03-03 18:23:21
0
0
32 Đấu trường 3 isma
#YYLGQ0L2J
6 878
2019-07-31 23:49:23
0
0
33 Đấu trường 3 Julio
#Q9V80UJQL
6 866
2020-05-26 03:31:41
0
0
34 Đấu trường 3 ⚡Alejandro⚡
#8QLPGY2U9
6 835
2020-09-24 16:32:25
0
0
35 Đấu trường 3 Destru2347K
#YY9JC282G
5 790
2020-01-08 18:34:19
0
0
36 Đấu trường 2 Aracelynalda888
#P0G9RPLRV
3 361
2019-03-12 01:02:31
0
0
37 Đấu trường 1 《《 ČĀŘÏØČÆ 》》
#PR2R0CRC8
4 274
2019-06-27 11:56:08
0
0
38 Đấu trường 1 canibas
#PJYYYG99Y
2 246
2019-04-08 15:24:39
0
0
39 Đấu trường 1 KEITY URSS
#Y89PJ9JQU
3 169
2019-05-23 14:44:50
0
0
40 Đấu trường 1 babytvo8
#P2YGPUQP0
2 165
2019-03-19 23:33:13
0
0
41 Đấu trường 1 Tita
#PPGJY20PY
2 60
2019-03-03 23:19:13
0
0
42 Đấu trường 1 piopio
#PY0P0Y2UQ
2 60
2019-03-17 12:39:26
0
0
43 Đấu trường 1 xd
#PRULULLU8
2 55
2019-06-16 21:01:46
0
0
44 Đấu trường 1 darkmake plus
#PY2RPG2C9
2 30
2019-03-11 13:56:15
0
0
45 Đấu trường 1 mega
#YY20LYG90
2 29
2019-12-11 00:40:14
0
0
46 Đấu trường 1 vallentino
#Y00J9Y80R
2 29
2019-06-24 01:27:09
0
0
47 Đấu trường 1 Isaac:3
#Y8GGQRYQQ
1 29
2019-05-02 11:19:43
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord