JustTheTip

#QC2VJ0

41 612

35 / 50

Dank memes welcome :)

Nhận Vào Hội
Thành viên 35 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 41 612
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader StickiFngz
Phạm vi chiến tích 1 634 – 5 530
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 158
Co-leaders 29
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
The Yellow King
#CLPVCY8P
13 5 530
2020-05-24 15:18:23
172
312
2
1
Co-leader
pauleballz
#CJJ08G0
13 5 471
2020-05-24 14:02:49
346
0
3
1
Leader
StickiFngz
#2CC8PYL8
13 5 399
2020-05-24 19:34:06
312
380
4 Co-leader
DetSteelHammer
#29CYL9Y2
13 5 266
2020-05-23 13:57:50
82
0
5 干吧
#PL8LJUCC9
11 5 102
2020-05-24 13:48:42
20
0
6 TerdFerguson
#98GR9PJQV
10 4 842
2020-05-24 17:09:22
250
490
7 Co-leader
iron man
#8GR2GQYRG
11 4 827
2020-05-21 14:27:50
50
80
8
1
Co-leader
HTSLAYR
#Y9JGGUCGR
10 4 476
2020-05-24 07:01:23
106
0
9
1
Co-leader
xRiCo7183x
#JUJRG9U9
13 4 463
2020-04-17 00:29:39
0
0
10
1
Luis7u7
#8UP2CYR2C
11 4 358
2020-05-24 20:57:32
194
226
11
1
Co-leader
Zathanial
#LV2G2URQ
13 4 340
2020-05-16 21:51:15
0
0
12 Co-leader
Reid
#89GJ9C8YQ
13 4 329
2020-05-24 15:52:38
106
160
13 Co-leader
Lt Col Goldbing
#8UJ2GPQP
12 4 309
2020-05-05 16:34:44
0
0
14 Samurai X
#PGRUG028U
10 4 240
2020-04-27 16:15:46
0
0
15 Co-leader
storewidehed
#PYC0C08CR
10 4 180
2020-05-14 17:15:09
0
0
16 Co-leader
Laz
#L8G0LRLJ
13 4 152
2020-04-27 00:12:06
0
0
17 Co-leader
Red Lightening
#8GV9YQJ9V
11 4 138
2020-05-15 21:25:58
0
0
18 Co-leader
marshmello jr
#2GPCVYLGU
11 4 063
2020-05-23 23:14:57
58
0
19 pekas lort
#2UQ0J0GU8
10 4 031
2020-05-24 19:11:00
296
390
20 Co-leader
bigfloppy
#CPUYP9U0
12 4 016
2020-03-08 19:57:45
0
0
21 Co-leader
spangler
#Q9VYJ9UU
10 4 005
2020-05-24 00:51:31
84
0
22 Co-leader
shadow
#YL20G9PR
12 4 003
2020-05-22 04:14:57
82
120
23 Co-leader
oppaquan
#U22UQQVL
11 4 001
2019-10-16 18:27:50
0
0
24 Co-leader
XxJuStInxX
#8PLC888L
13 4 001
2019-12-15 20:12:51
0
0
25 Co-leader
albo1091
#2Y2Y9QC9
12 4 001
2019-11-16 13:49:47
0
0
26 Co-leader
Discon
#Y2PUYY8
11 4 001
2019-12-23 15:37:25
0
0
27 Co-leader
ethan
#80JYPJ9RQ
11 4 001
2019-12-26 16:14:12
0
0
28 Co-leader
Joeyboots
#829GU98R2
11 4 001
2019-10-03 08:32:06
0
0
29 Co-leader
RudeDawg
#82RGJYQG
12 4 000
2017-11-07 14:28:54
0
0
30 Đấu trường 12 Co-leader
TheRedBarron
#CYGPVCP
11 3 787
2019-08-12 21:57:15
0
0
31 Đấu trường 11 Co-leader
rob
#CULC2JPQ
11 3 612
2018-03-16 19:19:19
0
0
32 Đấu trường 10 Co-leader
RudeOne22
#2L0RU299
11 3 403
2017-10-26 23:00:15
0
0
33 Đấu trường 11 Co-leader
A55Destroyer
#2000V98RP
10 3 384
2020-04-03 00:38:23
0
0
34 Đấu trường 10 Co-leader
baim3104
#9UVQYPUYG
9 3 248
2019-01-13 05:52:36
0
0
35 Đấu trường 6 Co-leader
RascalMcCartne3
#L9QU98J8Q
7 1 634
2019-11-08 21:20:45
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord