Tehran

#Q9CY2V0

51 528

49 / 50

سلام.به کلن خودتون خوش اومدید💋دراین کلن چند قانون داریم1:احترام به همدیگر😉2:مقام دادن بانظر لیدر تقاضای مقام نکنید.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 528
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader warrior
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 604
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 828
Elder 14
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
mathus
#8UVCPLGRC
13 5 604
2020-09-17 17:30:39
126
160
2
1
Co-leader
AMIR
#9GRRRC
13 5 510
2020-09-18 07:17:45
182
320
3
2
Co-leader
ali.s
#PGQPV0YU
13 5 476
2020-09-18 05:07:45
146
120
4 Elder
saman
#9PLV028
13 5 406
2020-09-18 08:00:54
607
200
5
2
Co-leader
roham.rst
#8G9V0V9L9
13 5 377
2020-09-18 08:15:50
894
520
6 saleh baleyd
#Q82YVGGY
13 5 364
2020-09-17 18:59:27
355
280
7
2
Co-leader
shayan
#8GGP220VC
13 5 354
2020-09-17 22:57:01
557
400
8
3
Elder
sina,saman
#P8VP8PGJ
12 5 294
2020-09-18 03:43:58
157
440
9
1
Co-leader
zplay10
#PCGPPVRJP
11 5 241
2020-09-17 19:39:57
173
160
10
1
Ehsan
#890JJV222
12 5 204
2020-09-17 17:21:57
10
0
11
1
Co-leader
eric
#UJ8890RL
13 5 146
2020-09-18 07:57:07
302
240
12
2
MیAدHهDمI
#L2QGV9JC
13 5 144
2020-09-18 05:02:41
125
160
13
7
Elder
Ali.v
#99QPQLPGG
13 5 132
2020-09-18 02:53:13
385
440
14
2
Elder
會 ™ £M¡N£M ™ 會
#88JRUYQ88
12 5 098
2020-09-17 21:02:29
318
280
15 Co-leader
hamidbeigi
#PQPUVGUQ
13 5 093
2020-09-17 21:42:12
50
240
16
3
doctor
#PYCJGPURV
12 5 077
2020-09-17 22:20:19
348
280
17 Elder
VahiD SpArDa
#VJGPCV2L
12 5 073
2020-09-16 19:45:26
136
120
18 Elder
Hamidreza
#8908UGG9
13 5 069
2020-09-18 07:26:22
402
340
19
7
SPECTRE
#PVYYUJR
12 5 065
2020-09-18 07:26:29
208
160
20
3
mehrdad
#8JCUV2JVY
12 5 059
2020-09-17 16:21:03
66
0
21
2
Elder
☆jAvAd☆OVR☆
#2JPRPPR98
11 5 044
2020-09-18 06:08:03
434
400
22
5
Leader
warrior
#LUQ0U2JJ
13 5 032
2020-09-17 22:05:35
73
190
23
1
Co-leader
⚓️[email protected]♏️@L⚓️
#2RQYPQCC
13 5 017
2020-09-17 02:17:01
87
80
24
3
Elder
amirali
#989R8VGJ
13 5 015
2020-09-18 08:15:12
335
256
25 Co-leader
pazhareh
#P8LUY9J02
13 5 015
2020-09-16 00:23:29
30
0
26 saeed3per
#P20P0YVY
12 5 011
2020-09-17 06:21:19
74
0
27
5
Co-leader
reza
#Y2Q0PP9L
11 5 006
2020-09-18 00:21:51
112
200
28 omidhunter
#9V0VJLJVG
11 5 000
2020-09-18 00:37:03
40
80
29 Elder
milad
#22R2YYUYU
13 4 924
2020-09-17 20:25:47
194
200
30 majid
#VVGP0V8C
12 4 922
2020-09-11 21:37:53
0
0
31 Elder
pouya
#RY20UPVR
12 4 892
2020-09-17 10:32:46
8
40
32 sky
#LGUJP2YQ
12 4 841
2020-09-18 07:18:50
126
120
33 Armin
#9U0C82UL
12 4 827
2020-09-17 09:16:51
20
40
34
4
Elder
soophie
#P2L20VJPJ
11 4 781
2020-09-18 07:43:11
95
152
35
1
❤Paras2❤
#LVC8URRL
10 4 775
2020-09-18 06:13:03
0
440
36 會 ° £M¡N£M ™ 會
#9QR9GR8PU
11 4 754
2020-09-17 20:27:47
110
120
37
2
Mwziar
#L9RYVLCGL
11 4 752
2020-09-17 20:46:44
10
80
38
1
Elder
Rouzbeh
#LR022LQQ
13 4 698
2020-09-17 08:54:02
120
250
39
1
Elder
**mehrnaz**
#R02P9CQ
10 4 677
2020-09-17 23:37:23
10
80
40
1
Reza f
#LPJRP9CL
10 4 676
2020-09-16 23:35:03
305
120
41 Ehsan
#L8RUCLQV
11 4 444
2020-09-17 15:10:56
48
40
42 iD.Fp
#9LUUVGQY
12 4 419
2020-09-17 09:48:37
30
80
43 mahdiye
#QRPURU9
12 4 307
2020-09-16 21:50:22
20
0
44 farzan
#GY9R8U20
10 4 285
2020-09-10 17:10:27
0
0
45 Co-leader
⭐⭐⭐⭐⭐MAHDI⭐⭐⭐⭐⭐
#P0GLYQ2
11 4 001
2020-09-04 08:52:30
0
0
46 غضنفر
#PLGRG2CRQ
10 4 001
2020-08-31 18:34:46
0
0
47 [email protected]
#QVPL9JC0
11 4 001
2020-08-31 21:44:24
0
0
48 Co-leader
Elsa
#9RC82VL2Q
12 4 001
2020-08-24 15:01:26
0
0
49 navid almasi
#P0UY8QRU
12 4 001
2020-09-02 18:38:05
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord