Dominus Maximus

#Q2RPY8

48 674

42 / 50

International ENGLISH speaking clan. Clan war participation required. No pressure on skill level but ya need to do the attacks

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 48 674
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader Sir
Phạm vi chiến tích 3 464 – 5 640
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 952
Elder 22
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Gimli
#8VQ0JGYV
13 5 640
2020-11-26 06:51:10
559
408
2 Elder
Ghirahim
#P8LRPU29Y
11 5 326
2020-11-26 05:35:05
248
240
3 Co-leader
Dagrinch
#29902VJVU
13 5 299
2020-11-26 03:31:45
178
200
4 Leader
Sir
#Q20GUV
13 5 279
2020-11-26 06:29:29
261
248
5
1
Co-leader
jique
#2GYRPUJ9
13 5 275
2020-11-26 03:14:28
246
320
6
7
Elder
shuka
#L0UPVVQ89
11 5 247
2020-11-26 05:21:23
230
280
7
2
Co-leader
unkycoop
#80Y09YUY
13 5 192
2020-11-26 04:51:01
114
80
8
3
PeaceTeaDreams
#80LYRJQY
12 5 173
2020-11-25 23:06:21
38
0
9
2
Elder
Thor
#Y2PUG2UCG
11 5 162
2020-11-26 05:34:59
273
280
10
2
Co-leader
basketball_4
#UG02LQQ0
13 5 158
2020-11-26 06:10:28
394
270
11
3
Elder
...İBRAHİM...
#2Y9C8000R
11 5 092
2020-11-25 20:18:10
174
160
12
1
Elder
luxy174
#82RGU9C
13 5 072
2020-11-25 19:12:32
0
0
13
1
Co-leader
Kazoo
#8YJ899RV
13 5 070
2020-11-26 01:56:17
410
280
14
4
Elder
TheLadyTamer
#YUQQGV0LR
11 5 060
2020-11-26 04:55:06
104
240
15
2
Elder
APsME
#98988Y0C
12 4 989
2020-11-26 03:44:47
331
280
16
1
Elder
killer3000
#2890LYU2V
11 4 973
2020-11-25 22:40:04
184
200
17
1
Elder
Mattias777
#JLL28UUC
11 4 972
2020-11-21 22:03:29
0
0
18 Elder
Venatus
#L8GP9Q0GL
11 4 959
2020-11-26 01:20:18
122
160
19 Elder
MHervey
#Y92R2288U
11 4 895
2020-11-24 19:28:21
28
40
20 kevin
#YJG8LU0L2
10 4 873
2020-11-24 17:22:29
138
76
21
2
ADAM
#QY2GPC0YL
9 4 857
2020-11-25 22:24:46
252
120
22
1
Elder
sirchecksalot
#QUCC2J0RL
10 4 799
2020-11-25 16:44:34
94
200
23
1
Co-leader
GonrKatcha
#RRJUP0
13 4 791
2020-11-02 14:15:34
0
0
24 Elder
Beans
#YJP9R0000
10 4 706
2020-11-26 03:56:58
247
280
25 Elder
moolord0905
#8VUCQGJR
12 4 667
2020-11-26 01:35:41
18
40
26 FALCON
#9J9C2UV0Y
9 4 632
2020-11-25 19:37:32
20
80
27 Elder
Lali Eri
#2LPV288V2
13 4 606
2020-11-25 20:07:55
0
80
28 BYU#1Fan
#Q2GVV9VYL
10 4 571
2020-11-25 21:01:45
96
120
29 Elder
ultimateClasher
#L9UGRR0
12 4 511
2020-11-04 01:31:46
0
0
30 Sol invictas
#2Y999UY0
11 4 456
2020-11-23 19:11:18
0
0
31 Co-leader
Trainer Thomas
#P0LCRCP0
13 4 273
2020-11-18 21:46:05
0
0
32 Elder
zavitar
#2LY8YYJCQ
11 4 268
2020-11-23 19:59:04
28
0
33 your mom
#PGQ9Q2RCY
8 4 159
2020-11-22 01:46:29
0
0
34 happyfor
#P8GVGJ9CV
12 4 069
2020-11-24 14:54:28
0
0
35 Elder
XANDER
#CRPCPG2V
10 4 063
2020-11-13 02:23:02
0
0
36 El Rey
#990GUR2V8
8 4 020
2020-11-13 04:29:20
0
0
37 Elder
Eta 10
#8JPJY28V0
12 4 001
2020-09-21 14:46:20
0
0
38 Co-leader
shogun
#9P8YJ90Y
13 4 001
2020-05-13 22:53:13
0
0
39
2
Đấu trường 12 Juan.sk8
#2QGP9LC89
8 3 724
2020-11-26 05:10:21
157
190
40
1
Đấu trường 12 Elder
Goblin doré
#LG0JCCCQG
9 3 655
2020-11-08 21:22:17
0
0
41
1
Đấu trường 12 Elder
Youngballer
#90L8JLY02
9 3 613
2020-11-25 18:54:56
8
0
42 Đấu trường 11 Elder
skymage
#P8LV8YGR0
9 3 464
2020-11-25 23:57:46
0
80

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord