La newteam

#PYV82UGV

41 560

30 / 50

Bienvenue à la NewTeam. Respect, dons et participation obligatoire à la guerre si vous faites la sélection, sinon exclu.e. ✌

Nhận Vào Hội
Thành viên 30 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 41 560
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Satan Soul
Phạm vi chiến tích 4 243 – 5 272
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 478
Elder 6
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
4
Co-leader
chakib
#P0VCUPPJP
13 5 272
2020-08-10 21:11:01
108
80
2
1
Co-leader
Zorro
#VPQQ2PLJ
13 5 272
2020-08-10 20:26:37
58
110
3
1
Co-leader
hocine
#9J8GCPP0G
13 5 074
2020-08-10 22:46:35
28
16
4 انا وليد شاطى
#8YU999GGU
12 5 024
2020-08-10 18:08:45
54
56
5
2
Co-leader
kacem ghazi
#2VVJ9YQJY
12 4 988
2020-08-11 00:28:48
36
56
6
1
Co-leader
ZboufeN
#Y8P00LCG2
11 4 934
2020-08-10 22:14:24
40
70
7
1
virus
#9GLYUV8U9
12 4 909
2020-08-06 23:20:21
0
0
8 Co-leader
Ram Rider
#8Q8CPGGGL
12 4 878
2020-08-10 23:13:08
76
0
9 89018633010
#L09LYYU9
12 4 814
2020-08-06 12:31:40
0
0
10
7
Co-leader
Hamozoxx
#2CRPPJP2
13 4 806
2020-08-10 20:29:25
34
40
11
1
✌yacine✌gamer✌
#2JRYLYGGV
11 4 735
2020-08-09 10:51:52
0
0
12 Co-leader
طرينيطا
#PYR2Y80U0
12 4 652
2020-08-10 23:43:09
20
40
13 Co-leader
Gto,
#8QV2G99QJ
12 4 627
2020-08-02 19:35:19
0
0
14
3
sidou
#QCQQU98LV
10 4 617
2020-08-10 10:48:34
0
0
15
1
Mikasa
#92LLCLCQU
11 4 574
2020-08-09 21:38:54
0
10
16
1
MEHDI
#2RR0J99P2
11 4 555
2020-08-10 17:27:37
24
0
17
1
Elder
rami
#9QRYVRJ2G
11 4 506
2020-07-30 22:11:05
0
0
18 Co-leader
™WTF™
#20UJ2UQQ9
12 4 501
2020-08-05 14:31:52
0
0
19 Elder
yousaf
#LRJV92CQL
10 4 415
2020-08-04 20:21:19
0
0
20 Co-leader
lola wonderland
#2UU2LJ0JR
13 4 408
2020-08-01 08:10:11
0
0
21 Elder
epsilon
#PPPLUY0RJ
12 4 388
2020-07-21 16:20:58
0
0
22 Leader
Satan Soul
#8QCL9QVLG
13 4 356
2020-07-22 11:01:04
0
0
23 malek
#L2GY098GQ
9 4 339
2020-08-07 23:58:16
0
0
24 IMD
#YG2VPPU8C
10 4 338
2020-08-01 19:01:39
0
0
25 Co-leader
kugelblitz
#PRPPJ8029
11 4 338
2020-07-23 20:20:01
0
0
26 Elder
sugar punch
#P2QPGY8UP
12 4 334
2020-07-09 18:12:42
0
0
27 abdou
#QYRJP8LQC
10 4 314
2020-07-21 12:03:55
0
0
28 Elder
killer
#PYPPCYCYL
10 4 309
2020-07-09 17:52:08
0
0
29 Elder
thibault Garcia
#8U8PQ9Q88
13 4 261
2020-08-06 15:53:30
0
0
30 Co-leader
kamyl
#9CV9YLU08
10 4 243
2020-07-27 13:32:33
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord