RealityKings

#PYQCPRQ0

49 948

33 / 50

Junger Clan auf dem Weg an die Spitze! Suchen nur aktive und loyale Spieler! ⚔️5800+⚔️24/7CW⚔️cr-api.com für die Kings⚔️

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 49 948
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Freddey187
Phạm vi chiến tích 4 937 – 6 176
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 174
Elder 17
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
xxBUTTERSxx04
#UPVUR9L
13 6 176
2020-05-24 21:24:33
510
520
2
1
Leader
Freddey187
#8L90CJ0GU
13 6 000
2020-05-24 22:03:27
626
560
3 Co-leader
IHY MATSCHESDON
#9JJ0G922G
12 5 843
2020-05-24 21:41:02
756
550
4 Elder
신민호
#2R2J2RCCY
13 5 814
2020-05-24 20:09:27
968
664
5 Elder
Simon
#2PUJJCQQ9
13 5 772
2020-05-24 19:00:02
522
600
6 Elder
T0XiiC
#YGLQC28V
13 5 706
2020-05-24 13:25:14
365
400
7 Elder
Sushipaypay⚡
#LQ90JC0
13 5 704
2020-05-23 13:50:03
10
0
8
4
Co-leader
rolligenden
#2U29UQGLG
13 5 606
2020-05-24 21:25:21
360
400
9
2
Elder
Musti
#9VG0YL2G
13 5 597
2020-05-24 20:57:04
687
360
10 Co-leader
ocēlotl
#88VYVLVYU
13 5 594
2020-05-24 20:40:34
254
560
11
2
Co-leader
weR~
#89Y8RP8U9
12 5 573
2020-05-21 14:25:33
40
200
12
2
Co-leader
KingArthur
#2GPVC2VL2
13 5 527
2020-05-24 17:40:19
90
200
13 Co-leader
Maxim Killer
#RUP0Q08P
13 5 495
2020-05-24 20:27:06
656
600
14
1
Elder
Stuff Enough
#8UQCCGYLJ
12 5 354
2020-05-24 21:59:38
786
540
15
2
Elder
alBacha
#2PJCC09Y
12 5 304
2020-05-24 16:10:51
426
360
16 Co-leader
Nici
#PLVVRQJP
13 5 274
2020-05-24 19:59:29
70
80
17
8
Elder
Misto81
#P9PCPG009
13 5 270
2020-05-24 19:41:44
972
560
18
1
Hüso
#9UL0J2RG2
12 5 254
2020-05-22 20:16:31
237
200
19
1
Co-leader
fatjoe
#2JPJ8G0QC
13 5 250
2020-05-24 17:51:27
540
560
20 Elder
OGKusher
#2U0YRQGQ
13 5 244
2020-05-24 08:41:31
154
160
21
7
Co-leader
♛★⚔︎ⓀⒾⓃⒼ⚔︎★♛
#89Y2PGULQ
13 5 241
2020-05-24 16:32:53
40
40
22
1
laf
#90CYUUGR2
12 5 230
2020-05-24 16:54:16
262
400
23
1
Elder
Silence.de
#2L28VU9GJ
12 5 222
2020-05-24 21:55:53
64
200
24 Elder
RemLeX_slixx
#J90JGCGR
13 5 211
2020-05-24 22:05:39
248
360
25
2
Elder
Kollege4
#8JPG880CU
11 5 203
2020-05-24 19:01:16
0
160
26
5
Co-leader
eddie
#YJ9G0QUP
13 5 151
2020-05-24 20:24:08
202
160
27
1
Elder
Denzel
#8VY98LP0
12 5 127
2020-05-24 18:15:07
380
80
28
1
JakobR20
#2LRYYP9R
13 5 064
2020-05-24 19:02:26
394
520
29 Elder
=Kid [email protected]=
#8PLC8GV9U
13 5 045
2020-05-24 20:33:58
185
320
30 Elder
Belgabad
#YVLGJYR2
13 5 007
2020-05-24 16:39:46
520
680
31
1
Tim
#JGRC2L2
12 4 982
2020-05-24 21:29:26
148
480
32
1
Elder
Luca
#GP0G0QPG
12 4 952
2020-05-24 17:49:51
294
480
33
1
Elder
wobbelinchen
#92RU9CCLL
12 4 937
2020-05-24 07:26:48
190
280

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord