Without Fear™

#PYC80CV8

25 339

13 / 50

😈Team Competitive Of Dominican Republic😈 Team of WhatsApp 💬 Complete the war 💯% Battle recolection 3/3 please! ✨WELCOME✨😈

Nhận Vào Hội
Thành viên 13 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 25 339
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader CARLITOS ☄️
Phạm vi chiến tích 4 027 – 5 657
Thông tin hội
Vị trí Cộng hòa Dominican
Đóng Góp Mỗi Tuần 26
Elder 1
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Morning Star☀️
#9CY2UGL
13 5 657
2020-12-04 14:43:36
16
10
2 Elder
THE ROSSWELL
#YLJPLG0
13 5 505
2020-12-04 17:37:06
10
16
3 Leader
CARLITOS ☄️
#Y28Q9G8
13 4 841
2020-11-09 21:31:13
0
0
4 XxYasserxX25
#PYG0RCYPU
10 4 156
2020-11-28 15:53:50
0
0
5 matthew
#982YJL0R
11 4 128
2020-08-27 04:35:10
0
0
6 francis
#UU8PQ8RP
12 4 080
2020-08-07 06:59:22
0
0
7 idalnis
#VJG802Y
13 4 076
2020-09-01 03:25:11
0
0
8 fahmi ra gomi
#LPGJ9PG2Q
9 4 068
2020-09-29 13:58:24
0
0
9 [WIL.T.]*
#LPYPVQGQR
10 4 065
2020-07-29 15:07:47
0
0
10 jordan
#9JQ0VYJP9
11 4 052
2020-07-22 12:22:45
0
0
11 ♤Luciano♧
#9R08VCP20
11 4 046
2020-07-21 15:35:22
0
0
12 LexVtec
#80YQRVLPL
13 4 041
2020-09-01 13:19:33
0
0
13 Co-leader
OLIVERYT
#20Q2C8U2Y
10 4 027
2020-08-22 23:16:06
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord