Lin Kuei Team

#PVQG2VJV

40 666

34 / 50

Pedir y donar cartas. Jugar guerra de clanes. 3 días inactivos y serán expulsados sin excepción 💪💪💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 34 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 666
Chiến Tích Cần Có 2 300
Clan Leader <c3>Chupin206
Phạm vi chiến tích 2 771 – 4 970
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 077
Elder 13
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
<c3>Chupin206
#V9GYR2LU
13 4 970
2020-04-08 02:37:43
424
248
2 Co-leader
<c3>MiniChupin
#20YRR2PVY
12 4 919
2020-04-08 02:38:25
282
240
3
3
Elder
Cron
#Y89JCGYQ0
11 4 825
2020-04-08 00:22:57
197
200
4
1
Elder
franklin
#J2V28C
13 4 802
2020-04-07 00:54:36
0
40
5
1
Co-leader
~Lauri~
#8C2LLPQRP
12 4 798
2020-04-06 18:06:23
8
40
6
1
Co-leader
~Laurita~
#LLGVPV0C
12 4 777
2020-04-06 18:26:41
18
40
7 Elder
محمد إلبقمي
#9J9P2C9RU
12 4 681
2020-04-07 22:13:38
92
160
8 sh4d0w
#2C0YRLGPY
11 4 681
2020-04-07 15:13:19
154
160
9 thenick
#2GRUGPLL9
11 4 656
2020-04-07 15:44:14
26
40
10 xDouglaSx
#PQCLQG99P
9 4 603
2020-04-08 02:09:18
118
181
11
1
Elder
Jamesheller
#YY2PUQCC0
10 4 601
2020-04-08 03:01:29
82
40
12
1
Co-leader
Sub-Zero
#9YC2YP22V
10 4 575
2020-04-08 02:37:14
262
240
13 Elder
احمد
#2RGL9LYP
10 4 570
2020-04-07 23:23:52
255
0
14 Elder
gonza
#2299QJGGU
11 4 444
2020-04-07 20:49:17
84
120
15
5
XErickX
#22VCY2PCP
10 4 357
2020-04-07 19:44:51
243
20
16
1
Elder
CACAPUM!!
#PP9CJ99V2
10 4 355
2020-04-08 00:02:52
214
240
17
1
cratos
#9LV9JY8RC
8 4 313
2020-04-08 00:35:22
24
0
18
2
tomas
#80LYG8LCV
10 4 294
2020-04-07 15:34:29
72
80
19
2
Elder
fer
#8UYP02PJ2
10 4 181
2020-04-07 00:46:10
44
0
20
1
Elder
hattias
#8020YPQ9V
9 4 095
2020-04-07 23:48:50
0
0
21 Elder
GranGasty
#YUGGUCQ8G
10 4 076
2020-04-08 02:39:02
0
0
22 Co-leader
Emma y Lio
#P2Y9U8GYC
1 4 001
2019-08-08 19:32:35
0
0
23 Đấu trường 12 keevin
#YYR08JLRG
9 3 918
2020-04-02 06:51:10
0
0
24
1
Đấu trường 12 کاشانی
#2LC9UUJQ
9 3 871
2020-04-07 19:22:54
34
80
25
1
Đấu trường 12 nico
#LQ0ULRLU2
8 3 859
2020-04-08 02:20:07
16
248
26
1
Đấu trường 12 Elder
SUB-ZERO
#9JYP0PQ9C
8 3 811
2020-04-08 02:33:25
105
120
27
1
Đấu trường 12 santy strano
#2L2QCCQVG
10 3 693
2020-03-30 15:50:14
0
0
28 Đấu trường 12 Elder
neider2009
#YJ209CUR2
8 3 672
2020-04-07 04:01:10
28
40
29 Đấu trường 12 Elder
broder
#LVYYPVYCQ
8 3 625
2020-04-07 14:39:14
46
80
30 Đấu trường 11 π[ateniense]°
#8GGYYG0V0
9 3 508
2020-04-08 02:22:36
34
80
31 Đấu trường 11
#YV0PY022Y
8 3 497
2020-04-07 19:05:59
26
40
32 Đấu trường 11 miravias21
#8VQYCQUR8
9 3 480
2020-04-07 18:36:23
26
80
33 Đấu trường 11 KT BENJA
#YG00YUP2P
8 3 360
2020-04-07 20:13:19
20
40
34 Đấu trường 9 facu
#YCLRJG9C2
9 2 771
2020-04-07 20:54:47
0
60

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord