equipo rojo

#PVL009QY

2 513

2 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 2 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 2 513
Chiến Tích Cần Có 1 600
Clan Leader marco.n
Phạm vi chiến tích 2 427 – 2 600
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Đấu trường 9 tizii
#PGYGCYYVY
8 2 600
2019-05-31 20:54:45
0
0
2 Đấu trường 8 Leader
marco.n
#Y0QY8YG9V
7 2 427
2019-06-11 17:21:43
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord