Spartacus

#PRCPRVJP

26 177

15 / 50

مرحباً بكم فيspartacus🌋🌋الشروط : 1 الإحترام 2كلام زايد ممنوع 3 التفاعل 🌋🌋كل مخالف يطرد

Nhận Vào Hội
Thành viên 15 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 26 177
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader tchimokoo
Phạm vi chiến tích 2 055 – 5 114
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 5
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Sadok
#90QVPLU9R
11 5 114
2020-04-05 21:27:45
0
0
2
2
Elder
Dagdag
#Y9VRQJ9R8
9 4 636
2020-02-29 15:44:01
0
0
3
2
Tes
#PURGJLLQJ
9 4 549
2020-03-07 19:49:08
0
0
4
1
jihed
#8JCURYL2Q
11 4 406
2020-04-07 21:17:14
0
0
5
1
Co-leader
PRoFessOr
#PVUC9QL8U
10 4 345
2020-02-29 14:58:36
0
0
6
1
Elder
Aymen
#90UY8J999
12 4 264
2020-02-23 17:44:56
0
0
7
1
Elder
shayma
#8R2VQ8P8J
11 4 177
2020-01-01 20:16:50
0
0
8
1
louay
#9QVLJ89UJ
9 4 140
2020-01-25 06:20:26
0
0
9
1
med
#9PGCLVJ8L
11 4 113
2019-12-19 08:05:23
0
0
10
1
Leader
tchimokoo
#89VPVJ20P
11 4 065
2020-01-30 10:20:50
0
0
11
1
bj_oussema
#CJQQR9R
10 4 001
2019-11-14 15:57:38
0
0
12
1
Elder
nader
#8RY8LLCGU
11 4 001
2019-11-20 06:01:05
0
0
13
1
zied
#80VJ9QCRP
12 4 001
2019-11-22 13:22:37
0
0
14
1
Đấu trường 10 Elder
Heesjuh
#8Q2L9JVUG
8 3 051
2020-01-18 21:53:44
0
0
15
1
Đấu trường 7 najiyniklkol
#PPRJ2CR8R
8 2 055
2020-03-14 03:56:59
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord