⭐INDONESIA⭐

#PQQC8CU2

64 588

49 / 50

❤Indonesia Esports❤ - Bhinneka Tunggal Ika - #3 CRL Asia 🥉- #2 WCG 2019 🥈- #1 & #3 SGD 2019.

Clan Wars 2 stats coming soon, stay tuned!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord