RD809

#PQPYG9

48 374

45 / 50

Reglas del clan: 300 donaciones x semana, hacer dos guerras, 3000+ trofeos. WhatsApp http://bit.ly/RD809 . RoyaleAPI.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 48 374
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader julio
Phạm vi chiến tích 1 443 – 5 497
Thông tin hội
Vị trí Cộng hòa Dominican
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 120
Elder 8
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
nique
#JYVC2020
13 5 497
2020-09-18 23:02:02
0
0
2
1
Co-leader
DartHolguin
#2VG8GYCJ
13 5 423
2020-09-18 22:36:35
188
240
3
1
Co-leader
ofelio
#P0G2U9YR8
13 5 387
2020-09-18 23:54:57
396
390
4
2
Elder
Lord__Frange
#C2Y0YLV2
12 5 264
2020-09-18 23:22:20
114
80
5 DarthX
#2R9JJCGG8
12 5 223
2020-09-18 02:40:55
18
80
6
3
Leader
julio
#YLR89J9V
13 5 219
2020-09-18 23:45:28
628
520
7
4
Co-leader
JC
#2GQ880C8R
13 5 198
2020-09-18 23:27:27
612
550
8
2
Co-leader
CAGES
#PY992Q2L9
13 5 176
2020-09-18 23:33:11
320
360
9
2
Elder
Erick
#LYYJYP8P
13 5 137
2020-09-18 21:50:32
690
40
10
6
Bobi2710
#8LLLPUUP0
13 5 134
2020-09-18 23:21:42
38
80
11
3
AlexDlrj
#9QPVYY90G
11 5 125
2020-09-18 23:09:29
0
0
12 Co-leader
mas floww
#2UL0GPJG
13 5 090
2020-09-19 00:17:56
530
520
13 Kira1306
#929QVCGP
13 5 047
2020-09-18 16:08:59
16
80
14
1
Xjoe
#J2GJU0J9
12 5 045
2020-09-18 21:18:58
100
240
15
1
Co-leader
Golopositius
#888P088Y
13 4 994
2020-09-18 20:18:57
460
520
16 Teddyboy2000
#9QQ8JLVQ
13 4 967
2020-09-19 00:22:00
68
0
17 Co-leader
Edburgos
#98GRR29J
11 4 909
2020-09-19 00:18:46
106
0
18 Tuk
#88RVL82R
13 4 751
2020-09-17 11:03:18
8
0
19
3
Elder
kinkimena
#YVG98L82J
11 4 741
2020-09-18 23:31:14
282
320
20 Jhosua_RD
#Y0LG8CUGQ
8 4 680
2020-09-18 14:53:01
0
0
21
2
jeremi
#2228VLVRC
10 4 659
2020-09-16 03:33:25
20
80
22
2
EdTime
#VQUPJJPY
12 4 616
2020-09-18 02:09:40
50
80
23
2
Elder
Ly
#2YU2UQ8QU
12 4 571
2020-09-17 23:24:14
36
40
24
1
Elder
r_henriquez26
#LLVYGP8P
12 4 504
2020-09-17 20:57:26
46
160
25
1
Iván
#Q2UUJV00
10 4 484
2020-09-18 04:59:45
0
0
26
1
Elder
Sadarmelis
#2LPRC8QVL
12 4 391
2020-09-17 18:51:43
0
0
27
1
Elder
master raymi
#8LVU2V8GV
12 4 368
2020-09-10 00:34:15
0
0
28
1
EmperadorDragon
#8YRY8YLY
12 4 322
2020-09-07 20:17:38
0
0
29
1
ismael
#L9U29LU8R
8 4 321
2020-09-16 16:05:52
50
120
30
1
ALEXANDRE
#890RRJ2Y8
10 4 285
2020-09-18 03:43:41
0
0
31
1
Elder
almagneto
#28VYY20J2
13 4 234
2020-09-17 18:38:05
8
40
32
1
السلطانه
#8822R9909
12 4 170
2020-09-16 11:37:28
0
40
33
1
Givenchy
#22PLL98PG
11 4 143
2020-09-08 04:07:52
0
0
34
1
Loonatyx
#8LPYVGLCC
10 4 073
2020-09-15 00:56:51
0
0
35
1
Reynier
#2GR9YP9VY
11 4 054
2020-09-06 05:00:34
0
0
36
1
alfred
#2JQPPL90L
11 4 042
2020-08-25 04:09:00
0
0
37
1
ismael
#QQJRYQLL2
8 4 023
2020-08-11 02:08:09
0
0
38
1
Đấu trường 12 ZamiiRD
#GG0UUR0GQ
7 3 928
2020-09-18 23:32:48
192
200
39
1
Đấu trường 12 Papi Lopez
#Q0CVGU9J0
6 3 788
2020-09-03 16:00:28
0
0
40
1
Đấu trường 12 canselvero
#Q2J2CLP92
8 3 741
2020-09-16 16:30:23
54
80
41
1
Đấu trường 11 erick
#L9ULPPJ9
10 3 455
2020-09-15 18:59:10
10
0
42
1
Đấu trường 8 Dilsher singh
#YCRL2U989
7 2 576
2020-09-10 07:54:14
0
0
43
1
Đấu trường 8 perez_x9
#LR2ULPGQ8
8 2 470
2020-09-18 19:54:29
30
120
44
1
Đấu trường 7 pK Salos
#YPPUP92R0
7 2 154
2020-09-15 23:19:50
16
0
45
1
Đấu trường 5 ML2
#QG0QPQ89P
8 1 443
2020-09-18 19:41:12
34
140

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord