LOs siverianOs✌

#PPCV82G9

45 327

39 / 50

Clan activo en guerra👑 Gente activa y donadora😎🇭🇳 HN pa que Respete💣 SiVERIANOS RUMBO AL TOP🔥🔥 🐺Todos apORTeN

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 327
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader NothA LokÄ
Phạm vi chiến tích 3 559 – 5 421
Thông tin hội
Vị trí Honduras
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 203
Elder 5
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
枪手
#9LGG8CYYJ
13 5 421
2021-01-27 07:31:07
236
200
2
1
Co-leader
joshue
#CCJYJURQ
13 5 367
2021-01-27 09:59:04
66
160
3 Elder
tss sucxs
#2VGCC89L
13 5 070
2021-01-27 15:07:25
181
130
4
1
Co-leader
el barbaro
#P8L8UQ8C
12 5 015
2021-01-26 14:35:00
104
80
5
1
Elder
Rodrigo
#8JQPU0YL9
12 5 009
2021-01-27 13:54:08
99
128
6
2
jdaf
#PG8RCLCYV
12 4 975
2021-01-27 11:35:40
0
0
7 Leader
NothA LokÄ
#8RRYJY22U
13 4 929
2021-01-23 00:52:32
0
0
8 DwayneJ
#PJQPCL9RC
11 4 903
2021-01-26 23:51:00
0
0
9 Elder
ElJoshuu
#LJ8R0PPQ
11 4 803
2021-01-26 22:17:29
0
40
10 calitowilkin
#Q22L2P08Y
10 4 755
2021-01-27 12:36:34
121
80
11
1
EMPIREKS HANSI
#PU00C2L90
12 4 681
2021-01-27 05:57:24
77
75
12
1
Ivan El SUPREMO
#QUGCUPG
10 4 666
2021-01-27 04:28:39
0
40
13 Xales
#PYPLR80J
10 4 660
2021-01-27 14:50:58
53
0
14
1
Co-leader
♡Heydy Avi♡
#P00Y20L90
11 4 625
2021-01-20 14:59:01
0
0
15
1
adonis avila
#9RY8P0YCP
11 4 600
2021-01-14 15:05:40
0
0
16
1
Elder
nelson04
#PRUCV08JV
11 4 535
2021-01-26 02:57:03
44
40
17
1
Co-leader
jafet
#RVJ9GL2V
12 4 531
2021-01-24 20:33:01
0
30
18
1
marie⚘
#PC2U20CYL
11 4 497
2021-01-27 02:44:21
0
0
19
1
幻影杀手
#LLQPUVCY8
9 4 477
2021-01-24 13:16:41
0
0
20
1
Co-leader
Maikel el tigrE
#PY9LY99VJ
11 4 474
2021-01-23 00:34:18
0
0
21
1
Co-leader
NothA LokÄ JR
#9UV9Q0GJQ
11 4 464
2021-01-21 19:23:45
0
0
22
1
leoonn
#LUJRRJ292
6 4 358
2021-01-27 15:56:44
0
40
23
1
yuyo
#YGPR0Y892
10 4 327
2020-12-26 22:03:36
0
0
24
1
el black
#YQQUG90UQ
9 4 295
2021-01-25 05:50:26
50
40
25
1
TooTallMcCall
#92R2JQJ8V
11 4 291
2021-01-25 01:20:41
0
0
26
1
abner simon
#29CR0P2LR
13 4 244
2020-11-17 08:53:29
0
0
27
1
Nelson
#22UPGU9V9
12 4 234
2020-11-16 16:14:24
0
0
28
1
max pro
#8L8V8PVLR
10 4 226
2020-12-14 05:07:37
0
0
29
1
MACHETE
#LV028G9P
11 4 223
2020-12-21 21:27:58
0
0
30
1
juliojo2715j
#YRPLJ0PU9
10 4 221
2021-01-23 21:15:59
0
0
31
1
CARLOS3D
#2VC9Y9V8
11 4 220
2020-12-12 00:26:24
0
0
32
1
rubiokay11
#8P8Y8Q8J
12 4 206
2020-12-24 09:00:03
0
0
33
1
LESKIN_1.0
#9829VLR9U
9 4 157
2020-11-25 00:03:47
0
0
34
1
EAMS
#22PLRJ99V
11 4 155
2020-12-25 11:32:34
0
0
35
1
Chichan2019
#LJU8CG8L9
9 4 135
2020-12-13 14:47:35
0
0
36
1
jocksan
#LCGJPJ928
9 4 120
2020-12-07 22:07:25
0
0
37
1
Elder
LA RQ
#PPJJPPGUY
12 4 070
2020-12-11 22:12:15
0
0
38
1
Đấu trường 12 $¥kevin€¢
#LRGLJJ0J9
8 3 750
2021-01-18 02:37:28
0
0
39
1
Đấu trường 11 frantoti
#922PJ9UR
8 3 559
2021-01-27 02:01:01
126
120

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord