49 Ronins

#PLG2GGCG

46 403

33 / 50

Família Ronins🔥Clã focado em push🔥recorde 4900🏆50War🎖Clã competitivo⚠R49⚠Sorteio gift card💲30 📲Grupo Whats obrigatório..

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 403
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader clebinho maland
Phạm vi chiến tích 4 051 – 5 552
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 531
Elder 3
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Danilo
#8JRLYCVRU
13 5 552
2020-04-08 14:52:47
376
320
2 Co-leader
Archmed
#8YLVR929J
13 5 507
2020-04-08 14:24:35
380
320
3 Co-leader
kaique
#8YJ2R8VPV
13 5 450
2020-04-08 14:19:42
316
200
4 Co-leader
HORA DO SHOOW
#82UGLRQYJ
13 5 315
2020-04-08 14:51:43
112
60
5
10
Vitor
#20009R0
13 5 305
2020-04-08 13:38:44
521
240
6
1
Elder
√Ragnar
#29JLRR9J9
12 5 249
2020-04-08 14:43:45
140
200
7
5
Leader
clebinho maland
#9V0UC9VLR
13 5 227
2020-04-08 12:36:58
306
320
8
2
hora.angelo
#200JQ9L2R
13 5 176
2020-04-08 13:44:01
272
265
9
2
Jamez
#2GL20U0
13 5 163
2020-04-08 06:15:26
323
200
10
2
Elder
Pokan
#8Q2LJQUPU
13 5 132
2020-04-08 14:05:17
292
200
11
5
Lapiedad
#9Q2JPYJJ
12 5 131
2020-04-08 14:41:15
459
280
12
2
Tiago Cardoso
#29RP98U89
12 5 123
2020-04-08 04:52:47
239
190
13
4
Kevis Z 2000
#22GLGR2UR
12 5 117
2020-04-08 13:41:51
10
192
14 Co-leader
MarcioDuarte
#2YVUV920Y
13 5 109
2020-04-08 09:17:59
96
160
15
4
DESTROYER
#2G9JPJV90
13 5 107
2020-04-08 07:37:32
66
80
16
3
Elder
jailson
#909VJ288G
12 5 103
2020-04-08 10:10:40
222
200
17
11
♣lMythGabriel♣
#2Q0J0CLY8
12 4 991
2020-04-08 11:35:43
80
0
18
7
JIREN
#VUG08RPP
12 4 986
2020-04-08 14:18:03
48
160
19
1
jonas lucenna
#PVLCGU0QP
12 4 971
2020-04-08 12:13:30
128
240
20
1
lukas louco
#9UCQPPR82
11 4 958
2020-04-07 23:01:26
74
80
21
1
fercas
#88VLPY2R
13 4 939
2020-04-07 21:54:19
78
80
22 f15mautone
#JUYYYCGR
12 4 930
2020-04-08 14:05:26
102
160
23
6
canoa furada
#2GLJ29RUQ
12 4 921
2020-04-08 13:45:03
286
240
24
5
jhoal
#PGQYCGC2Q
12 4 914
2020-04-08 14:45:37
95
320
25
4
TORMENTO ||
#R0PQ28LY
11 4 905
2020-04-07 21:20:23
18
80
26
2
Prince ™
#YLJJ2YY8
12 4 898
2020-04-07 19:41:04
16
80
27
1
lucas gemer
#220J9QQ98
13 4 867
2020-04-07 17:49:16
0
40
28
1
GabrielPlayBR
#V8GYJPC
13 4 867
2020-04-07 22:11:48
48
80
29
1
jefer
#PPY82YRJ2
11 4 843
2020-04-06 18:17:05
38
40
30
1
DOG
#8QQRLQ828
12 4 831
2020-04-08 12:54:35
126
200
31
2
HORA MESTRE ♓
#2QRVCGC0Q
12 4 799
2020-04-07 12:47:58
74
80
32
2
Gran Okocha
#9P00UR8LC
12 4 760
2020-04-07 19:07:46
64
120
33
2
fênix de luz
#9GJRJQ2LL
12 4 051
2020-03-31 15:19:19
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord