urmia

#PGQ2VGR0

51 008

48 / 50

تاسیس 97/10/02احترام شرط اول کلنمونه وار زدن شرط دوم کلن دونات پرکدنم شرط سومه مقام طبق دونات و فعالیت داده میشه موفق باشین💗💗و

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 008
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Farhood
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 611
Thông tin hội
Vị trí Châu Á
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 742
Elder 11
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
ExecutioneR
#8YLJ2CQ0U
13 5 611
2020-09-29 18:43:41
231
200
2 vahid khaaan
#8GR09U9
12 5 491
2020-09-29 08:03:33
38
40
3 Co-leader
Ramo
#Y9LG08RJ
12 5 426
2020-09-29 17:38:03
170
160
4 Co-leader
H4MeD
#GRGL0PR8
13 5 367
2020-09-28 16:12:45
58
80
5
1
Elder
salar
#2YY9CRRUG
12 5 321
2020-09-29 20:31:02
102
88
6
1
Co-leader
amir
#99RR98VU
12 5 289
2020-09-29 18:42:56
95
170
7
1
Fule
#CCV290L2
12 5 286
2020-09-23 23:56:39
0
0
8
3
Co-leader
Lanetli
#8PC9YL2Y2
12 5 272
2020-09-29 20:41:42
90
0
9 Co-leader
pouya
#8U0L0JVVP
12 5 253
2020-09-28 17:08:30
46
40
10 Elder
hamed khan
#GQG9C90R
11 5 253
2020-09-29 17:55:20
0
160
11 *"fatiii"*
#28V0LCR
11 5 211
2020-09-29 15:31:11
114
80
12 Erfan
#20CGGGR9C
12 5 203
2020-09-29 12:05:49
38
40
13 Elder
alii2eza
#R0R2J99P
12 5 165
2020-09-29 19:49:57
142
80
14 Elder
pouya
#QG8R0G8Q
12 5 161
2020-09-29 19:42:56
124
64
15
2
ادریانا
#8Q0U9U09V
12 5 137
2020-09-29 14:01:15
0
0
16
2
shafaq
#2U90YVG0
12 5 137
2020-09-29 18:29:06
0
0
17
2
Co-leader
mardaas
#PV0J8LQ80
12 5 114
2020-09-18 16:19:32
0
0
18
2
hadi GM
#98GVV9UR
12 5 109
2020-09-28 11:39:08
38
0
19 next
#92C2CLLG2
11 5 108
2020-09-27 20:54:53
0
0
20
1
Elder
mojtaba_hz
#9VY0YGU2Q
11 5 053
2020-09-29 16:55:18
38
80
21
3
Samy
#9Q22PLY8P
10 5 033
2020-09-29 12:04:20
48
40
22
2
M_T93
#9GGVVPJQJ
10 5 029
2020-09-27 15:33:07
0
0
23
1
Elder
FARZIN
#2RLYJ80JG
12 5 016
2020-09-29 06:21:48
84
80
24
1
Amir
#98J80VRC0
11 5 012
2020-09-14 21:57:17
0
0
25
2
salar
#L0PVYYYR
12 5 007
2020-09-29 17:35:20
0
0
26 habib khosravi
#LVJ2QJY9
10 4 980
2020-09-29 10:14:46
0
0
27
2
Co-leader
Farhod
#G2Q00QYV
12 4 973
2020-09-27 17:48:17
0
0
28
7
Co-leader
Farshad
#CJ0GCVVU
13 4 909
2020-09-29 15:28:55
88
140
29
1
ali polať
#9V0CPQL9C
11 4 857
2020-09-22 15:26:41
0
0
30 Elder
Atadinio
#9RUY9G92Q
11 4 855
2020-09-29 08:17:34
46
80
31
2
nima mz
#2JCYJJJJL
10 4 759
2020-09-29 18:59:39
114
40
32
1
Elder
SAM4N
#YVYRVQRVC
10 4 652
2020-09-29 02:27:42
38
80
33
1
Elder
jangi
#Y8GVRYY
12 4 625
2020-09-20 12:35:28
0
0
34
1
ALI HORROR
#898UU9PV9
10 4 604
2020-09-21 20:11:30
0
0
35
1
sajjad
#88LLPLJC
11 4 564
2020-09-29 04:55:08
0
0
36 amir
#L88VUJYRP
10 4 484
2020-09-10 09:37:26
0
0
37 °.huoman.°
#9GL2RVGUG
10 4 400
2020-09-07 17:30:12
0
0
38 mori
#P28QU0U09
10 4 318
2020-09-16 14:59:03
0
0
39 Leader
Farhood
#PQRPPG8Q
13 4 287
2020-09-24 09:44:39
0
0
40 B4bak
#VLY2CCQ8
11 4 021
2020-09-21 18:09:04
0
0
41 Co-leader
leila
#P8YL9RGVJ
11 4 001
2020-05-30 06:17:14
0
0
42 ali sadeghi
#L9UG8GVV0
9 4 001
2020-08-28 15:49:41
0
0
43 Co-leader
Farshad
#20LPLRJJY
13 4 001
2020-07-19 07:43:44
0
0
44 rayan
#CYLPJQY9
10 4 001
2020-09-05 10:29:28
0
0
45 Elder
mohandess
#28RRRG89
12 4 001
2020-08-05 12:32:33
0
0
46 saber
#8PQQUV2QV
11 4 001
2020-08-30 11:52:24
0
0
47 davood...
#YG80C9LPJ
10 4 001
2020-08-05 08:12:58
0
0
48 Elder
HaDi
#8GCRRGYQV
11 4 001
2020-08-30 12:03:26
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord