deRka liro

#PG29RC28

11 863

5 / 50

clan de pote pour se marrer et farmé:vous passé aîné si actif et viable pareille pour adj guerre obliger ou exclu et 50 dons smn

Nhận Vào Hội
Thành viên 5 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 11 863
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader ✌Dark_Néo✌
Phạm vi chiến tích 4 297 – 5 296
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 163
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Asura Ôtsutsuki
#288LL0GVU
12 5 296
2020-04-04 13:36:00
34
64
2 Leader
✌Dark_Néo✌
#2VCRCCRRY
11 4 861
2020-04-04 13:19:35
57
36
3 Co-leader
Sayt-Zombie
#2RC09C2C
12 4 804
2020-04-02 12:32:53
0
0
4 Co-leader
Baptiste
#9JYUUV2R2
10 4 471
2020-04-03 21:59:46
54
17
5 Co-leader
mathéo71
#P82G9Q0U8
9 4 297
2020-04-01 13:59:15
18
46

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord