Likes turtles

#PCLLQ9R9

41 763

48 / 50

Keine nohands❤️ außer lologamer

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 41 763
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader _Paul_
Phạm vi chiến tích 2 459 – 4 986
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 468
Elder 4
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Txm_b
#P9C00PR9L
10 4 986
2020-09-24 13:17:43
88
128
2 big lion
#2UCCG99U
11 4 551
2020-09-20 08:54:39
0
0
3 Noah eSports
#22G2LGURG
11 4 521
2020-09-24 04:51:30
104
88
4 _tim_
#20URV02J
11 4 440
2020-09-23 11:17:46
50
40
5 Andre
#28GQ8CY0J
12 4 414
2020-09-24 11:13:26
0
0
6 n01m4n_yt
#YLCVQYVL
11 4 383
2020-09-23 11:29:08
26
30
7 Nikolin
#28GGCGPJR
12 4 370
2020-09-22 04:53:14
42
80
8 brokkoli killer
#VCP82C0Q
12 4 357
2020-09-24 11:11:57
48
70
9 Leader
_Paul_
#8PLU2PC
12 4 303
2020-09-23 17:42:37
42
0
10 BID Jonas
#PP98LPRRV
10 4 174
2020-09-15 08:57:28
0
0
11 TRY Ben
#29LVRJCRR
11 4 154
2020-09-18 09:39:08
0
0
12 Elder
__MATS__
#29RP228U
11 4 153
2020-09-19 10:21:33
0
0
13 Nisreen ♡
#88PPPVR2Y
11 4 070
2020-08-26 05:21:30
0
0
14 Co-leader
<c5>_Marvin_</c
#YJJ9G89
12 4 029
2020-08-14 09:54:34
0
0
15
9
ultra Hero
#82CVUPLY9
11 4 029
2020-09-24 05:43:59
16
0
16
1
Royale-Boyz
#2LQ9VP8JP
10 4 025
2020-08-11 18:11:55
0
0
17
1
Co-leader
zMadox
#9PUULY
12 4 024
2020-09-05 12:46:19
0
0
18
1
<c9>Anonym</c9>
#P2P88UCU9
10 4 021
2020-09-03 16:06:22
0
0
19
1
Elder
lologamer
#P88LGQPU
12 4 017
2020-09-01 05:20:05
0
0
20
1
Co-leader
JanisR
#2LRYY0YPL
12 4 017
2020-08-11 18:09:17
0
0
21
1
Ashvin
#YCUYVUG9
11 4 017
2020-08-29 18:52:08
0
0
22
1
Elefanten Sam
#QPPPCLQ9
10 4 006
2020-09-03 11:03:39
0
0
23
1
TonY MontanA
#2JP9LGQ02
12 4 005
2020-07-30 02:00:16
0
0
24
1
Russak777
#PC8G0CG8P
9 4 004
2020-08-15 10:59:26
0
0
25 Elder
Milano
#999QCVPUJ
10 4 002
2020-07-17 21:09:43
0
0
26 King_Louis07
#29P8UUU9L
10 4 001
2020-04-08 20:25:12
0
0
27 LARSI
#2L990LPY8
11 4 001
2020-09-23 16:16:49
36
0
28 <c4>guckdoch</c
#2G98RLVQ
11 4 001
2020-04-19 05:59:07
0
0
29 zockerfilip
#P9098PR0J
9 4 001
2020-05-03 15:11:12
0
0
30 LEIF
#URRVLUQ
10 4 001
2020-06-08 12:03:36
0
0
31 Lord Grim
#28CL2RVCP
9 4 001
2020-05-26 09:55:48
0
0
32 ASL312
#2U8JCRG2
12 4 001
2019-08-20 16:02:52
0
0
33 Co-leader
NoHand-BTW
#PC02GY9LY
8 4 001
2020-01-02 13:52:06
0
0
34 Co-leader
Der_abde
#PV809GU02
9 4 001
2020-04-06 09:47:52
0
0
35 Elder
GolfWangAmadeus
#8RJLYG0J
12 4 001
2019-09-09 19:41:43
0
0
36 GeiloGüngör
#GVR92JGU
11 4 001
2020-06-24 06:24:17
0
0
37 Đấu trường 12 Clash Royal
#2PU8V90GQ
10 3 700
2020-07-10 21:18:50
0
0
38 Đấu trường 12 pepega f2p
#LCQ00GVPY
9 3 699
2020-08-03 10:11:40
0
0
39 Đấu trường 12 _niklas_
#8V92RLJ
10 3 674
2020-02-12 05:32:54
0
0
40 Đấu trường 12 xx_24KJoker_xx
#LY2R2CC8Y
8 3 661
2020-02-29 12:33:32
0
0
41 Đấu trường 11 andre
#P92P8L90
10 3 575
2020-09-16 11:23:36
0
0
42 Đấu trường 11 julius
#2LCQ8G8VV
10 3 441
2019-07-13 09:23:03
0
0
43 Đấu trường 10 dermaxemann
#2PCLU8V0V
10 3 249
2020-05-31 13:33:28
0
0
44 Đấu trường 10 J.T
#Y99LPCP
10 3 126
2020-08-14 18:56:06
0
0
45 Đấu trường 9 trisen
#YRLUJUPLY
8 2 762
2020-06-17 16:49:23
0
0
46 Đấu trường 9 zNova
#2029L0J80
7 2 639
2020-02-12 17:12:45
0
0
47 Đấu trường 8 Atlantis Hannes
#P90UUPPL0
8 2 539
2020-09-10 13:26:25
0
0
48 Đấu trường 8 Nikki07
#L02VLV82
8 2 459
2020-01-31 11:13:18
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord