Nova l Béjaia

#P9VYUV9Q

41 248

27 / 50

⭐Nova i Béjaia official algerian team⭐ Join our family ⭐Clan alliance with Bejaia eSports⭐ YOU'LL BECOME A WAR JUNKEE! 👻👌💯💯⚡

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 41 248
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader XD-GAMER
Phạm vi chiến tích 3 510 – 5 753
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 48
Elder 10
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
MagiikPolo
#2RRY22RY9
13 5 753
2020-07-06 01:17:13
48
0
2
1
Co-leader
sterio25
#99UQPP2JV
12 5 747
2020-07-05 22:57:14
0
10
3 Elder
largo
#9G9GRYRLP
12 5 614
2020-07-05 20:29:40
0
10
4 Elder
Killermutti
#Y080CUU9
13 5 418
2020-07-05 21:08:28
0
10
5 Co-leader
Dariiis
#P2Q8C88LC
11 5 342
2020-07-05 22:34:02
0
0
6 Elder
apollo
#8CVGQ2JR
12 5 300
2020-07-05 21:46:15
0
8
7
1
fahim
#Y0JUPQGUC
11 5 235
2020-07-05 21:05:41
0
0
8
1
ORION AZAZEL
#22YV0JY02
12 5 220
2020-07-05 22:45:49
0
10
9 Leader
XD-GAMER
#90CPQPGR9
11 5 025
2020-07-02 12:38:27
0
0
10 Elder
Sofiane kadri
#L90CJVRP0
10 5 018
2020-07-04 23:46:07
0
0
11 Elder
deadshot
#G2CJPQQL
12 4 742
2020-06-26 12:45:24
0
0
12 jupiter25
#9LJUR220C
10 4 683
2020-06-07 19:36:36
0
0
13 Elder
AKATSUKI1274
#92V9J89Y8
11 4 514
2020-06-01 13:47:25
0
0
14 Elder
psycho
#LJRPCYP82
10 4 499
2020-06-30 22:11:55
0
0
15 Jon_snow
#88VJJ9VYG
10 4 415
2020-06-29 22:27:43
0
0
16
5
やにす
#GQ8U8J
11 4 361
2020-07-05 13:23:37
0
0
17
1
sisou
#Y228QQYYV
10 4 358
2020-07-02 08:07:11
0
0
18
1
Elder
iaslam
#8RVLCR9J2
12 4 192
2020-06-29 01:12:32
0
0
19
1
rayan
#9UG0JCUYJ
9 4 182
2020-05-19 22:36:57
0
0
20
1
Łe Řëbĕllë
#PU2LJUPY2
9 4 176
2020-05-31 10:30:04
0
0
21
1
Co-leader
SHASAI
#9JV02RVQP
11 4 172
2020-06-01 14:25:24
0
0
22 Elder
zinedine kaidi
#9JURYYU8U
10 4 158
2020-05-06 15:24:22
0
0
23 Phobia Isaac
#8G2GVC9VR
10 4 141
2020-05-09 02:52:35
0
0
24 Best of clash r
#U8PJYQQV
11 4 137
2020-05-31 17:07:02
0
0
25 Elder
Døflamingo
#YUYQUVC
12 4 115
2020-04-09 22:35:52
0
0
26 Co-leader
Massi06
#PCVQ2LPV2
9 4 039
2020-05-08 08:38:58
0
0
27 Đấu trường 11 Co-leader
☆YOUCEF☆
#PCRJRV208
9 3 510
2020-04-27 16:08:40
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord