Ittihad

#P90LJ8LL

52 698

50 / 50

أهلا بالجميع،أخلاقك تعكس تربيتك،الأحترام مطلب،الدعم يعم الفائده للجميع🌺

At war! 13 / 18 battles remaining! Ends: 2020-04-02 16:06:17
Remaining Left Trận thắng Crowns
DireWolfs
#8GCP9VR
8 5
(13)
14
(22–38)
412
#2L9GULU
3 5
(8)
11
(14–20)
CLANS""METEOR""
#82CRRYLU
10 4
(14)
11
(21–41)
Ittihad
#P90LJ8LL
13 4
(17)
8
(21–47)
GalileoAcademy☔
#YGCC0LVL
5 3
(8)
6
(11–21)
Naughty Trận đấu Cards Collected
حازم 0 595 1/3
DAMGE 0 595 1/3
Bad Boys 0 594 2/3
Host 0 560 1/3
salim BraduLI 0 280 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
❗️❗️mhstr❗️❗️ 0 1785
ابو شديحي 0 1680
f- 0 1487
الهادئ 0 1487
dyMoo 9 0 1487
MGRM_VX_90 0 1487
Abukalifa 0 1189
اليونكو الخامس 0 1189
حازم 0 595 1/3
DAMGE 0 595 1/3
Bad Boys 0 594 2/3
Host 0 560 1/3
salim BraduLI 0 280 1/3
Losers Trận đấu Cards Collected
THE KING AMRO 1 891
Winners Trận đấu Cards Collected
Red bull 2 1400
ndooosh 1 1785
بني تميم ⚔️ 1 1400

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord