Ittihad

#P90LJ8LL

45 436

50 / 50

أهلا وسهلا بكم الإحترام متبادل الدعم يعم الفائدة للجميع ، المشاركة بالحرب إلزامية وحياكم الله

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 436
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader dyMoo 9
Phạm vi chiến tích 51 – 5 133
Thông tin hội
Vị trí Saudi Arabia
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 940
Elder 15
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
ndooosh
#22L9CRG9P
12 5 133
2021-01-27 14:50:14
124
270
2
1
Co-leader
Freedom4ever
#PQGPL9RU
13 5 093
2021-01-27 14:44:01
385
280
3
2
Co-leader
❗️❗️mhstr❗️❗️
#YPYU88RP
13 5 077
2021-01-27 14:14:42
59
0
4 Co-leader
raied
#2CLVQ89R
13 5 014
2021-01-26 02:19:45
30
0
5
2
Elder
qn7
#VGJ8LVJL
11 5 005
2021-01-27 12:36:41
56
120
6
1
Co-leader
majed
#2ULQP2PJ
13 4 969
2021-01-27 12:30:53
196
200
7
1
Elder
تعبت حيل
#PUUR8J8YJ
11 4 919
2021-01-26 22:26:30
50
40
8 AHMED2507
#URLJUG8J
12 4 820
2021-01-27 14:48:21
40
40
9 Co-leader
Bad Boys
#808U8RVJC
12 4 810
2021-01-25 07:23:20
0
0
10 THE MONSTER
#22CG8QQQ
11 4 806
2021-01-27 12:20:33
10
70
11 Co-leader
salim BraduLI
#8YVURJ8JQ
11 4 751
2021-01-27 09:41:31
28
160
12 Leader
dyMoo 9
#JVVJY2RQ
12 4 720
2021-01-24 13:55:04
0
0
13 Elder
عبودكا
#R9LCPV8QC
10 4 684
2021-01-27 13:18:25
264
120
14 Co-leader
big boy
#2UPGCVY9P
12 4 619
2021-01-24 05:43:16
0
0
15
17
Co-leader
mo3a404
#9P09282G
12 4 524
2021-01-27 15:41:43
20
0
16 Elder
amoolh_e
#QU0LQQLVP
8 4 497
2021-01-27 11:52:23
15
80
17
2
Elder
İttihad
#QCLVGRJ2V
9 4 489
2021-01-26 11:38:43
0
40
18
1
Co-leader
alfox89
#28QC2G8QL
12 4 471
2021-01-26 11:50:14
0
10
19
2
Elder
ALsultan96
#QCC29Y08L
8 4 468
2021-01-27 14:42:39
246
240
20 Elder
m13
#GLGU09PGG
9 4 462
2021-01-27 13:45:36
0
0
21
3
Co-leader
loly
#R080CCRU
13 4 459
2021-01-27 08:43:20
110
240
22
3
Elder
THE MONTER
#2Y2UP8JGR
9 4 451
2021-01-21 22:58:08
0
0
23
1
Co-leader
abdbd
#9LCRL9Y2
13 4 324
2021-01-25 19:32:14
0
0
24
1
Elder
ahmed
#PJ9GJRPPQ
11 4 284
2021-01-24 17:38:09
0
0
25
1
اندرتيكر
#8CRLR2QLC
10 4 209
2021-01-27 08:59:40
98
0
26
1
Elder
medoo
#PQC0JYV8
9 4 158
2021-01-25 13:54:08
0
0
27
1
Gerbo3
#Y9GG09VJC
10 4 152
2021-01-27 13:24:28
26
80
28
1
tdd3
#8Q2UC9LYV
10 4 110
2021-01-25 09:20:59
30
40
29
1
AC
#2CVCV99LR
11 4 099
2021-01-19 10:23:31
0
0
30
1
Elder
ZXC
#8GUUYPUYV
9 4 070
2021-01-27 16:03:04
148
20
31
1
خالد 2
#GJ29LCV2L
9 4 053
2021-01-26 15:15:33
0
0
32
1
Co-leader
هرقل
#Q80GLRYQ
12 4 001
2020-12-22 18:14:57
0
0
33
1
Đấu trường 12 elzohry
#GCU9QVRLQ
7 3 950
2021-01-27 13:34:54
76
190
34
1
Đấu trường 12 azooz
#QPULQQLUU
9 3 908
2021-01-27 13:34:47
106
80
35 Đấu trường 12 id7oomy999
#LLPCP2UU
8 3 836
2021-01-21 16:27:20
0
0
36 Đấu trường 12 Elder
hmood
#LP8V08LPR
9 3 831
2021-01-27 09:17:49
254
0
37 Đấu trường 12 Elder
islam365
#YCJ92P9Y2
8 3 808
2021-01-27 15:48:10
176
120
38 Đấu trường 11 Frank castle
#QUGC8J2LC
6 3 419
2021-01-26 22:12:14
50
40
39 Đấu trường 11 ساره
#Y2YLVL2YL
8 3 342
2021-01-26 22:33:03
0
0
40 Đấu trường 9 ڛمۄۥاڶڣڂٱمہ
#P2LUYV8GR
8 2 893
2021-01-25 11:08:33
14
30
41
3
Đấu trường 8 MOAAZ,
#GQVRQURRJ
7 2 444
2021-01-27 15:51:26
156
110
42
1
Đấu trường 6 Elder
السفاح
#QUP8QQQR8
8 1 818
2021-01-26 09:45:21
14
40
43
1
Đấu trường 6 NEW>KENG
#GYP0V8U92
7 1 770
2021-01-27 13:48:29
24
100
44
1
Đấu trường 6 bobi
#Q9U9ULY0L
8 1 723
2021-01-27 12:56:37
30
20
45 Đấu trường 5 M_H_N
#GLUY0CQGG
6 1 537
2021-01-24 11:43:55
0
0
46
1
Đấu trường 5 muhammed salah
#GUPL0J9Q9
6 1 508
2021-01-27 12:41:29
34
20
47
1
Đấu trường 4 Elder
abood11111111
#QC8YQCLVR
7 1 190
2021-01-24 19:39:18
0
0
48 Đấu trường 4 الخثعمي
#89Q28LQ8J
6 1 122
2021-01-21 13:15:44
0
0
49 Đấu trường 4 QWERTYUIOGHJKLZ
#L9J9URLCR
7 1 102
2021-01-27 07:17:55
60
140
50 Đấu trường 1 iE6xc
#G00QGCC8U
3 51
2021-01-26 15:53:07
1
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord