Ittihad

#P90LJ8LL

48 437

47 / 50

أهلا بالجميع،أخلاقك تعكس تربيتك،الأحترام مطلب،الدعم يعم الفائده للجميع🌺

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 437
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader raied
Phạm vi chiến tích 4 074 – 5 650
Thông tin hội
Vị trí Saudi Arabia
Đóng Góp Mỗi Tuần 146
Elder 4
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
HASHIRAMA
#PGQQL2Q2
13 5 650
2020-05-25 00:47:34
46
20
2 Co-leader
loly
#R080CCRU
13 5 338
2020-05-25 00:27:17
8
30
3 moody hone
#98RQVRU2
12 5 222
2020-05-23 17:47:31
0
0
4
3
Elder
ndooosh
#22L9CRG9P
11 5 120
2020-05-24 23:29:24
0
32
5
1
big boy
#2UPGCVY9P
12 5 115
2020-05-24 17:02:36
0
0
6
1
❗️❗️mhstr❗️❗️
#YPYU88RP
12 5 098
2020-05-24 09:44:06
0
0
7
1
Co-leader
abdbd
#9LCRL9Y2
13 5 082
2020-05-24 21:29:16
0
24
8
1
f-
#2LY92Y998
12 5 041
2020-05-22 01:27:06
0
0
9
1
Co-leader
majed
#2ULQP2PJ
13 5 039
2020-05-25 01:45:21
46
10
10
1
saif
#209V0002G
12 5 014
2020-05-23 22:55:46
0
0
11
5
abo rawad
#20LCP8VYQ
12 4 990
2020-05-24 20:03:04
0
0
12
1
اليونكو الخامس
#Y8JGQGCV
12 4 956
2020-05-25 01:01:43
0
0
13
1
Loka
#9JPCLLUCY
12 4 910
2020-05-24 19:04:30
0
0
14 Co-leader
alfox89
#28QC2G8QL
11 4 861
2020-05-24 01:26:42
0
0
15 Co-leader
dyMoo 9
#JVVJY2RQ
12 4 842
2020-05-25 01:42:33
36
10
16 Leader
raied
#2CLVQ89R
13 4 801
2020-05-22 21:51:50
0
0
17 عيسى بلجيكي
#Y22JY2QR
13 4 759
2020-05-24 03:47:41
0
0
18 Elder
Abukalifa
#LVLCJCPY
12 4 753
2020-05-24 20:15:53
0
0
19 THE KING AMRO
#89RVC2QY0
11 4 752
2020-05-12 12:53:10
0
0
20 HEROKING
#89RJCCGJ
11 4 635
2020-05-18 12:36:08
0
0
21 Co-leader
Akram
#9YC9V9LV8
11 4 558
2020-05-21 12:41:34
0
0
22 fofo
#9Y8P2RV0G
12 4 535
2020-05-22 20:49:21
0
0
23 Co-leader
mo3a404
#9P09282G
12 4 509
2020-04-27 14:10:22
0
0
24 Elder
salim BraduLI
#8YVURJ8JQ
10 4 506
2020-05-10 00:41:53
0
0
25 حازم
#G9CPUVR
12 4 477
2020-05-24 10:27:22
0
0
26 3mmar
#JCQGJUY2
11 4 456
2020-05-09 22:31:44
0
0
27 Co-leader
Ray
#VRJLQCUQ
12 4 424
2020-05-22 23:17:02
0
0
28 النقيب المرعضي
#Q8L9LGPL
11 4 383
2020-05-24 16:21:25
0
20
29 HRROR-555
#9U8JRY9R9
11 4 368
2020-05-15 22:47:13
0
0
30 Co-leader
ALSINI
#P0L20208
12 4 359
2020-05-13 20:00:27
0
0
31 فهودي
#8Y2RGL89Q
11 4 357
2020-05-02 19:18:24
0
0
32 صائدالجوائز
#28LR8GCG
11 4 351
2020-05-24 00:39:10
0
0
33 waleed
#Q0G0CQL
11 4 342
2020-04-20 18:14:05
0
0
34 malik
#9PQRGV9U
10 4 332
2020-05-14 12:19:45
0
0
35 L5B6H
#YLLYY8GYR
10 4 320
2020-05-15 13:53:14
0
0
36 AN (707)AS
#88UL0Q289
11 4 293
2020-05-19 18:47:05
0
0
37 Co-leader
Bad Boys
#808U8RVJC
12 4 292
2020-04-05 02:09:43
0
0
38 Host
#PQJYJG98Y
10 4 267
2020-05-21 01:54:33
0
0
39 MGRM_VX_90
#P8LRC20R
10 4 259
2020-05-25 02:12:23
10
0
40 nader 507
#8Y8UQVCYR
10 4 258
2020-05-22 15:02:26
0
0
41 Mohamed Fares
#8CQJUR00
12 4 255
2020-05-25 03:14:00
0
0
42 flu
#22CQ8229P
10 4 251
2020-05-24 01:56:35
0
0
43 Fahad3446
#YYPCYCQQV
10 4 165
2020-05-16 18:09:22
0
0
44 saudi_FTET
#G8RVU92U
10 4 160
2020-05-15 07:52:32
0
0
45 بخبخ
#9LCRGCV0G
12 4 156
2020-05-17 06:45:03
0
0
46 سسليطين
#YY00J0QCC
10 4 112
2020-03-16 01:12:23
0
0
47 هرقل
#Q80GLRYQ
12 4 074
2020-05-06 13:27:41
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord