Golden Blood PR

#P8RYQPLJ

55 645

50 / 50

Clan Oficial de Golden Blood PR🔥🔝#6🇵🇷⚡️competitivo💥Discord y Whatshapp⚡️PB:5,6🔥Clan Wars W:💯🥇🌪🤴🎖🏆

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 645
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader <c2>CJ.RRT
Phạm vi chiến tích 4 407 – 5 966
Thông tin hội
Vị trí Puerto Rico
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 212
Elder 21
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
RSR
#CUR928PG
13 5 966
2020-09-20 02:06:49
228
520
2
1
Co-leader
sam90
#RPJJP2J0
13 5 852
2020-09-20 01:08:29
786
0
3
2
Co-leader
ItsJustinPR
#29VJYPVQU
13 5 803
2020-09-20 03:31:05
392
560
4 Co-leader
hoysebebe
#2292CL8QR
13 5 801
2020-09-20 03:47:03
248
280
5
1
Co-leader
yova PR
#99G2GYG
13 5 750
2020-09-19 18:49:38
0
0
6
1
Co-leader
Apollo787™
#8CCLCGV
13 5 692
2020-09-20 01:22:28
1081
200
7
2
Co-leader
PresidentexPRx
#G0JJ9J
13 5 689
2020-09-20 04:17:35
240
570
8 Elder
Angel23pr
#89C88V828
13 5 646
2020-09-20 05:50:26
984
0
9
1
Alejo Rabioso
#JJQGRRU9
13 5 622
2020-09-20 04:52:45
310
480
10
2
Elder
Lord MagiciaN
#V89JGJL
13 5 616
2020-09-20 02:39:14
264
280
11
3
Co-leader
⭐UnunpentiumPR⭐
#89GRR8QQR
13 5 588
2020-09-19 23:00:18
633
600
12
5
Elder
Alex1532
#8VV9UVCY
13 5 586
2020-09-19 22:53:44
141
200
13 Elder
ghost
#20P9282PP
13 5 577
2020-09-19 23:21:26
535
0
14
5
Elder
<c9>nidi<c/>
#YC8CJ2QP
13 5 539
2020-09-20 05:57:25
284
520
15 vSLxYeRz
#20L8UVC8
13 5 532
2020-09-20 06:50:00
348
600
16 Co-leader
DExTER
#RRJPY9QC
13 5 525
2020-09-19 22:16:28
98
280
17 Leader
<c2>CJ.RRT
#2C0V9U90C
13 5 505
2020-09-20 01:53:13
162
0
18
7
Co-leader
ChicagoJordani
#88JYVP9Y
13 5 499
2020-09-20 01:25:15
522
0
19
4
Elder
AlExIs21_PR
#2YC9C0JV
13 5 450
2020-09-20 01:57:37
74
160
20
2
Elder
Ricky
#2P0G8CP0U
13 5 442
2020-09-20 00:30:17
336
640
21
1
Elder
jou584
#P20UY980
13 5 425
2020-09-19 23:31:57
220
160
22
1
Elder
Victor A.
#RPPC9YG0
13 5 415
2020-09-20 04:24:56
518
480
23
1
Elder
Uhtred ⚔️
#9Q9VV8JY
13 5 395
2020-09-19 02:24:18
240
320
24
4
Co-leader
⭐$ŇøwPŘ⭐
#9UL8RVR0P
12 5 383
2020-09-19 22:35:10
389
520
25
5
Elder
Randy ntcz
#PVJ908L8
13 5 371
2020-09-20 00:31:43
576
640
26 Co-leader
JGONZALEZ23
#JURLLUYC
13 5 369
2020-09-19 15:50:30
221
40
27 ♥️♣️ⒿⓄⓀⒺⓇ♦️♠️®️
#V0002GUC
13 5 348
2020-09-19 22:32:09
58
80
28
3
Elder
pochy606
#2LJ2P092Q
13 5 347
2020-09-20 04:17:40
104
320
29
5
Elder
Hunter
#28PGY29VQ
13 5 319
2020-09-20 05:00:10
1544
680
30
5
Scurry17
#GJUVGRJ8
12 5 307
2020-09-20 04:20:33
423
520
31 Co-leader
ZEUS ⚡️
#2GPJ0GYR
13 5 297
2020-09-20 01:36:54
430
520
32
5
Elder
EOF VIBE
#9L0LGQ908
13 5 294
2020-09-20 07:42:58
68
400
33
4
PIRO
#880YLCGLV
13 5 289
2020-09-19 23:26:30
110
680
34
4
Co-leader
Éire
#2CLG0GVYJ
13 5 279
2020-09-20 02:40:25
645
680
35
3
Ricky_PR
#2VU828JUU
13 5 261
2020-09-20 04:26:34
224
440
36
3
Elder
☠DarkKing_Taz☠
#999QCR2P
13 5 218
2020-09-20 04:09:39
117
512
37
1
Elder
Jaiman
#UC0QVYCV
13 5 202
2020-09-19 10:36:14
248
360
38 Co-leader
Acuratee
#2CGRUL0P
13 5 177
2020-09-19 22:45:34
88
120
39
2
Elder
Alan
#YV89Y9RC
13 5 160
2020-09-19 21:46:46
598
480
40 Co-leader
Komodo
#2CVCCLYY
13 5 156
2020-09-19 22:01:54
397
480
41
2
Elder
velez 23
#2PR90RCPV
13 5 152
2020-09-19 17:36:56
124
480
42
2
Elder
☠GlitCh☠
#VJ8CLQP
11 5 038
2020-09-20 02:57:20
598
280
43 Anuel AA
#29J98YJ9
13 4 954
2020-09-17 23:51:20
176
280
44
2
Elder
Aang
#V9PJ9GY
13 4 952
2020-09-20 03:17:33
20
80
45
2
El Gran Boom
#2RCCVRR0J
13 4 895
2020-09-20 03:29:20
527
520
46
1
M.V.P
#889LRGL9Q
12 4 880
2020-09-19 20:29:54
0
40
47
1
SPARTAN PR
#LPYUPQVG
12 4 879
2020-09-20 03:05:47
365
640
48 vPiica-
#2UQR2YYL
13 4 797
2020-09-16 05:23:00
8
0
49 Elder
Zl_Avatar
#2LP0VU82P
13 4 786
2020-09-20 06:52:18
214
250
50 janleo10
#LLV29JC89
9 4 407
2020-09-19 12:06:05
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord