Clash Education

#P82U8VRP

54 611

50 / 50

☢️Bem Vindos!! / 📋Regras: Seja ATIVO e jogue as guerra 🥇🏆/ 7 dias 📴= KICK / LVL 12+📋☢️

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 611
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader LILLOOAKLEY
Phạm vi chiến tích 4 000 – 6 055
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 922
Elder 4
Co-leaders 31
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Higuinho_77
#8Y8YLU892
13 6 055
2020-12-05 06:05:30
524
350
2 Co-leader
Loria
#82U8PQP
13 5 956
2020-12-05 03:12:13
371
407
3 Co-leader
Cachangueiro
#8L2UVQQ9J
13 5 931
2020-12-01 16:25:46
8
40
4 Co-leader
Danilo
#9YGL8UL80
12 5 852
2020-12-05 02:00:41
0
200
5 Co-leader
Amanda
#8Q00YU0V9
13 5 791
2020-12-05 04:34:27
547
480
6 Co-leader
AlePira
#88C0R29UV
13 5 754
2020-12-05 10:38:58
309
334
7 Leader
LILLOOAKLEY
#80PC2ULPU
13 5 747
2020-12-04 10:05:22
116
296
8
2
Co-leader
Paulinho
#2LQG20YJY
13 5 744
2020-12-04 18:47:15
332
240
9
1
Co-leader
johnny
#200QPRQ00
13 5 739
2020-12-05 01:38:07
352
40
10
1
Co-leader
Jonathas F.R
#P2V9RYR
13 5 573
2020-12-03 00:31:22
24
80
11
1
Co-leader
Virm
#8PUCR0V0R
13 5 553
2020-12-03 19:38:20
0
0
12
1
Co-leader
Volk
#80CLJV02Q
13 5 532
2020-12-05 04:45:47
19
400
13
1
Co-leader
Montz_
#2Y9LQY9YJ
12 5 496
2020-12-05 11:11:15
46
80
14
5
Co-leader
Gustavo C
#9P0Q0P098
13 5 489
2020-12-05 10:50:21
744
387
15 Co-leader
ReiXdriguinho
#2YUVJG9JR
13 5 427
2020-12-05 04:26:14
362
640
16 Co-leader
tabinha
#82J998CRQ
13 5 426
2020-12-05 05:22:39
78
0
17 TheDhoug'z86
#8L2RY0YVU
13 5 368
2020-12-05 10:18:41
294
192
18 Grandioso
#20LCQPCC
12 5 315
2020-12-05 11:16:31
125
216
19 Elder
Vinicius
#LYL8YQLR9
11 5 286
2020-12-05 04:59:21
0
80
20 Co-leader
IHellGirLz
#8PPPCQGU0
13 5 260
2020-12-04 04:56:03
130
240
21
1
Elder
flop
#9CRUPYC8
12 5 226
2020-12-04 17:37:36
151
30
22
1
Luiz br
#8R82VJYYV
11 5 199
2020-12-05 08:56:27
147
120
23 Co-leader
SheMali.com
#PQ2GY8PGP
11 5 134
2020-12-03 16:45:41
38
40
24 JonkashiBR
#2VYL8GJJL
11 5 111
2020-12-03 15:09:45
224
160
25 Co-leader
IHellBTMI
#9QGRYP98R
13 5 058
2020-12-05 11:15:45
444
540
26
3
Miriam
#2Y8PCULCV
10 5 025
2020-12-05 00:00:43
192
200
27
1
Co-leader
KING
#809VUQJV
13 5 015
2020-11-27 00:30:45
0
0
28 Co-leader
LixeirinhadaOKL
#8U020LLQL
12 5 006
2020-12-03 16:36:58
24
50
29
2
Elder
Reis Rob
#L90CJR29G
11 4 924
2020-12-05 11:30:32
11
120
30 NoobMaster69
#PQG9UG2CL
9 4 898
2020-11-29 23:20:35
0
0
31 NIK9855
#GQ00L090Y
9 4 763
2020-12-04 13:03:55
34
40
32 narutoshippuden
#28CR9U9LG
10 4 744
2020-12-03 00:17:28
10
0
33 Co-leader
xINDEPENDENTEx
#2LCG92VJP
12 4 738
2020-11-25 05:31:52
0
0
34
2
CHAPADIN
#2RRPGUUJV
10 4 719
2020-12-05 06:50:10
0
0
35 Co-leader
Marcos_77
#9LRPVULLG
12 4 697
2020-11-24 21:24:32
0
0
36
1
Co-leader
Lillo Cadê vc?
#90GL8QCL8
12 4 683
2020-12-03 16:24:18
0
40
37
3
luan killer br
#8C8JVYCQV
10 4 664
2020-12-05 00:15:01
238
40
38 Co-leader
Barbara
#8VLV8YJYU
12 4 658
2020-11-07 01:40:23
0
0
39 LOLBIT
#PQ2V8ULCG
11 4 604
2020-12-04 13:30:46
136
120
40 #EP!C$N!PE
#Q0ULVQY8Y
9 4 543
2020-12-04 20:29:02
333
240
41 Co-leader
LeBron Gems
#YPVGJUG8
12 4 412
2020-12-03 16:49:48
15
40
42 cu2
#GYV9RL8Q9
10 4 411
2020-12-05 09:14:57
247
80
43 Co-leader
TromboDurista
#9LPY92URJ
11 4 372
2020-12-03 16:28:30
0
40
44 John
#QYC89RRRY
8 4 370
2020-11-20 17:29:07
0
0
45 Co-leader
Mr. Maionese
#P0UC2U9RV
11 4 224
2020-12-03 16:32:39
0
40
46 Elder
CAUE
#YV2GYCLCC
9 4 219
2020-12-03 13:28:03
163
80
47 Co-leader
LILLOOAKLEY
#PUVR280LU
10 4 147
2020-12-03 16:18:32
10
80
48 Co-leader
LavaLoon Master
#8G2CC9YCL
12 4 136
2020-12-03 16:41:15
0
40
49 Co-leader
Night
#2R0UQG8YL
12 4 001
2020-11-29 02:08:45
0
0
50 Co-leader
iClouddzx
#88PQRCYUC
13 4 000
2020-12-05 02:46:23
56
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord