TN LEAGUE

#P2UGP9JV

48 748

36 / 50

welcome, tunisian clan, rules✍️ donation/week =less than 100= kick donation/week:>500 = promotion... if ur actif gamer:co-leader

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 48 748
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Monda
Phạm vi chiến tích 1 377 – 5 922
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 583
Elder 7
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Monda
#9UQVJ0Q0G
13 5 922
2020-09-30 19:51:01
326
200
2 Co-leader
iL Grande Lupo
#P8UUGYPLP
13 5 798
2020-09-30 20:57:38
267
240
3
1
Elder
taktek
#90Q0GP8QL
13 5 642
2020-09-30 00:06:41
100
100
4
1
Co-leader
ابن سوريا
#9QQ9R00C2
12 5 627
2020-09-30 12:24:25
0
0
5 Co-leader
VENOM
#Y92GRYVYP
12 5 621
2020-09-30 19:25:50
90
280
6
1
Co-leader
<D>—boko—haram
#PYV2CU2G8
12 5 383
2020-09-28 22:20:40
56
0
7
1
Co-leader
yennefer10
#YRPP22U9G
13 5 383
2020-09-30 21:36:16
816
303
8 Co-leader
KAiSeR
#PCVQYCR8C
12 5 310
2020-09-30 22:21:34
675
230
9
1
Co-leader
خرية ناتنة
#PGJU9G8CL
12 5 293
2020-09-30 20:18:59
102
160
10
1
Co-leader
Mondaminutes
#PV29RQQUY
11 5 246
2020-09-30 20:01:45
139
120
11 Co-leader
chiforce
#P8GU2JU9J
12 5 232
2020-09-30 20:12:52
149
160
12
2
Co-leader
Barbarian.1
#YPRL9GUG9
11 5 221
2020-09-30 20:02:56
33
160
13
2
Co-leader
ratata
#2QQGVQR8V
12 5 159
2020-09-29 22:39:39
0
0
14
2
Abdelkader
#GQ8YUL2U
12 5 155
2020-09-30 19:33:26
166
120
15
2
Elder
yacin hm
#PLQ2RCJLJ
11 5 149
2020-09-30 20:33:05
78
40
16
1
Elder
bilel
#2L82QQJRU
11 5 130
2020-09-30 13:16:13
0
40
17
7
ziedak
#9UJ0YG98R
11 5 099
2020-09-30 10:40:41
52
120
18
4
Co-leader
kawana
#2PJCGR9UC
12 5 097
2020-09-30 21:02:11
0
0
19
1
Elder
Samual'
#P9UYCCL8J
10 5 074
2020-09-30 14:08:28
117
120
20
3
FLOUKI•YT
#LPRVLR82R
10 5 012
2020-09-30 13:26:57
0
200
21
4
Co-leader
chiheb
#PL2UCUV0J
11 4 997
2020-09-30 19:51:05
39
120
22
9
zaw
#L8U0V2C8V
10 4 989
2020-09-30 22:07:30
154
240
23
3
Elder
Ramy
#JGJV9RQY
11 4 985
2020-09-29 17:42:21
0
0
24
5
Elder
بولة الصباح
#QU90PJJL8
10 4 971
2020-09-30 20:57:19
10
180
25
2
Co-leader
Small
#9CC0G8R02
9 4 969
2020-09-30 20:31:32
2
120
26
4
Elder
Jair
#QJQLUR2R
12 4 925
2020-09-30 21:47:40
441
200
27
8
Co-leader
COVID_19
#LUL0Y2RV8
10 4 914
2020-09-30 21:01:05
8
80
28
6
Co-leader
riadh
#Y2PUR80L
11 4 841
2020-09-30 22:13:07
32
30
29
12
allouch.ahmed
#80200GLJL
11 4 815
2020-09-30 13:56:02
256
120
30
7
youssef
#L9GCLUV0Y
10 4 768
2020-09-30 06:37:46
30
80
31
8
Co-leader
Zukovic
#8P9P9QUR0
12 4 688
2020-09-30 19:10:43
149
200
32
8
Co-leader
الكعلوص
#L9YUCYRUV
10 4 603
2020-09-30 21:22:19
208
200
33
11
Co-leader
طنانة
#LUC88PYUV
9 4 550
2020-09-30 20:15:58
0
32
34
8
Co-leader
Berlin
#L9JYPQ0LV
10 4 540
2020-09-30 11:44:45
78
80
35
10
Co-leader
ماسط كزبي
#LYLYUVGQC
8 4 404
2020-09-30 21:00:49
10
0
36
12
Đấu trường 5 attackz
#GY92L9YUP
6 1 377
2020-09-30 21:08:07
0
20

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord