BC Royale

#P22L8C

40 576

28 / 50

-Ser boliviano -Ser activo -Donaciones minimo 200 -Atacar e guerra o Kick -Minimo 4500 copas estar activo minimo 2 días

Nhận Vào Hội
Thành viên 28 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 576
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader Sergiovil64
Phạm vi chiến tích 1 429 – 5 899
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 251
Elder 1
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Pipas.Pro
#C8PLCLUQ
13 5 899
2020-10-22 18:04:07
375
0
2 Co-leader
→→♠♠oZZ♦♦←←
#2YPJ9V0Q
13 5 813
2020-10-23 01:42:53
478
430
3
1
Co-leader
Anibal
#220GYJRQ
13 5 623
2020-10-22 19:55:41
250
200
4
1
Co-leader
VladyRaven
#9YPLJ8RGJ
13 5 621
2020-10-22 19:01:41
232
440
5 Co-leader
choco15
#RQ0LQQ22
13 5 325
2020-10-22 14:34:20
150
320
6
1
Co-leader
nano
#U9QC028
13 5 312
2020-10-23 02:13:00
336
281
7
1
Elder
alex
#R9QY8Y8C
11 5 131
2020-10-22 21:06:06
286
240
8
1
A.B.C.D..
#99P8GLQUL
11 5 006
2020-10-19 22:59:25
0
70
9
1
Raymond
#PL0VQYJ29
11 5 002
2020-10-23 00:22:03
18
0
10
1
BRAYAN PRO
#882CC92JJ
10 4 860
2020-10-22 03:35:01
60
50
11
1
♥️ESTROGONOFE♣️
#Y2C0PY8R8
12 4 796
2020-10-11 22:02:36
0
0
12
1
rozter
#QPVRJPLP
13 4 781
2020-10-17 19:39:29
0
0
13
1
LARRY_CAPIGA22
#G8RG9L98R
9 4 517
2020-10-21 05:07:57
0
0
14
1
Rey Arturo
#9L8UJJUL
9 4 515
2020-10-15 14:07:07
0
0
15
1
GENERALPEETS
#8RCYULJU
10 4 477
2020-10-22 18:37:36
319
240
16
1
Leader
Sergiovil64
#PP82GJG
13 4 461
2020-10-14 23:59:20
0
0
17
1
CHINO
#GQ29CLQGR
8 4 313
2020-10-22 13:10:43
171
240
18
1
Rodrigogamer124
#Y8R09R2LJ
10 4 279
2020-10-23 01:47:58
0
0
19
1
Maury
#9VVCLUJ00
12 4 224
2020-10-14 02:28:38
0
0
20
1
monica
#PCVJ2VP2Q
10 4 144
2020-10-22 22:08:48
92
110
21
1
FIGHTER
#YCYJLC0PC
10 4 047
2020-10-22 14:56:05
28
0
22
1
Đấu trường 12 juanc
#LCY82YR0U
7 3 863
2020-10-23 00:44:15
0
0
23
1
Đấu trường 11 benno
#PPR99922U
8 3 512
2020-10-22 18:28:48
164
160
24
1
Đấu trường 10 Luigi
#P900LQYYQ
8 3 000
2020-10-21 06:37:26
48
80
25
1
Đấu trường 8 itz me
#QCQ0CJV0L
7 2 443
2020-10-22 19:10:25
49
150
26
1
Đấu trường 8 KING×Ibrahim
#QPCG8J2PL
6 2 389
2020-10-21 12:45:55
0
0
27
1
Đấu trường 5 killer
#Q90JQ92Q9
6 1 508
2020-10-22 12:22:10
40
120
28 Đấu trường 5 KOT
#LRVPUQCC0
6 1 429
2020-10-22 15:41:07
0
20

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord