Russian

#P0YJ0J8

26 690

22 / 50

WE USED TO BR A GOOD CLAN! NOW WE ARE TRYING TO BECOME A BETTER CLAN! EVERYONE PARTICIPATE IN CLAN WAR PLZ!

Nhận Vào Hội
Thành viên 22 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 26 690
Chiến Tích Cần Có 1 600
Clan Leader ᎻᏌNᎢ ᎢᎾ KᏆᏞᏞ
Phạm vi chiến tích 1 173 – 5 466
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 18
Elder 3
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
ᎻᏌNᎢ ᎢᎾ KᏆᏞᏞ
#8J9RUCQ0
11 5 466
2020-04-03 00:26:51
18
0
2 Co-leader
*~AHMTO~*
#RGV8PP88
11 4 046
2020-01-13 01:43:13
0
0
3 Elder
REAL MADRID
#92J0GP9GV
12 4 031
2020-01-30 09:14:47
0
0
4 Co-leader
buzz_95
#8CYJQG8Y
12 4 006
2020-03-22 08:40:51
0
0
5 العراب
#2L29VL09
11 4 004
2020-03-01 10:29:33
0
0
6 yousef
#89Q22RGR
11 4 001
2019-08-28 21:04:45
0
0
7 THE DARK
#U0JU9RY
9 4 001
2019-12-22 07:59:33
0
0
8 Felix
#9YUCL28LG
9 4 000
2020-02-27 07:39:41
0
0
9 Đấu trường 12 Elder
المحارب
#LG2CRLLU
10 3 997
2020-04-02 17:50:10
0
0
10 Đấu trường 12 Troks
#YQVQ2U99P
8 3 746
2020-04-03 03:55:47
0
18
11 Đấu trường 11 Белочка
#82JLJYURU
9 3 407
2020-02-11 09:06:46
0
0
12 Đấu trường 9 hfantom
#2CVJLYPJJ
9 2 624
2020-01-12 11:52:00
0
0
13 Đấu trường 8 أيمن الريالي
#Y9JG9Q29Y
8 2 481
2019-08-01 08:58:12
0
0
14 Đấu trường 8 наирус
#LPQPV8QLY
7 2 474
2020-02-25 11:24:10
0
0
15 Đấu trường 8 Ohota
#PRQ08U2LQ
8 2 405
2019-12-31 18:17:52
0
0
16 Đấu trường 7 mr. takan
#PYP8VPG0Y
7 2 078
2019-12-03 22:58:28
0
0
17 Đấu trường 7 Anah BR
#PQQLQYPQL
7 2 059
2020-03-08 19:32:32
0
0
18 Đấu trường 6 SmAIlYT
#PP082GUQR
7 1 789
2019-12-07 16:52:13
0
0
19 Đấu trường 6 RussianPredator
#2GCYJRU2
7 1 765
2019-08-28 16:59:30
0
0
20 Đấu trường 6 بوبجي
#PUJGQCGP8
7 1 753
2019-08-23 20:08:08
0
0
21 Đấu trường 6 abror 8077
#YJQRY00PG
5 1 655
2019-09-11 11:26:32
0
0
22 Đấu trường 4 Elder
Medo
#QQLYUURR
7 1 173
2017-01-25 08:32:42
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord