Toxic.nica™

#P0Q0QLLL

4 074

2 / 50

Toxic clan active 🎊🏅❤here we are a familly ❤if u join play and participate the clan war 🎈لا تدع اللعبة تلهيك عن الصلاة

Nhận Vào Hội
Thành viên 2 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 4 074
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader BrAnDoN☆
Phạm vi chiến tích 4 001 – 4 148
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
BrAnDoN☆
#QQ89RJUR
12 4 148
2020-06-18 11:39:10
0
0
2 Elder
Elmer XD
#8RJ2RUYPU
12 4 001
2018-12-30 21:08:26
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord