KIFFENDE-ARMEE

#P0998CRL

55 936

50 / 50

Seit geehrt Ihr Kiffer 🍀 Fründschaft und Loyalitääät💪 ™️ Clan💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 936
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader V3NOM™️
Phạm vi chiến tích 4 863 – 5 903
Thông tin hội
Vị trí Thụy Sĩ
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 644
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Legion of Boom
#20LLYC8JU
13 5 903
2020-03-29 20:43:13
1323
720
2 T1mo:14™️
#Y9GV0CRR
12 5 807
2020-03-29 16:28:38
372
480
3 Co-leader
NO NAME™
#YYYCYGCQ
13 5 789
2020-03-29 12:29:27
168
0
4 HALLER™️
#9CYPUJ9J0
13 5 786
2020-03-29 20:14:44
74
80
5 mutttgsichter
#8P2UPLC
13 5 719
2020-03-29 20:30:56
340
360
6 #NS Free2Play#
#JGL2UJJ8
12 5 717
2020-03-29 20:08:19
38
600
7 karl™
#8GQC0LRRR
12 5 710
2020-03-29 15:09:45
182
272
8 Karim
#9RQCJ0VJC
13 5 703
2020-03-29 19:24:41
400
310
9 Co-leader
afg™
#9G2GJCYJR
13 5 701
2020-03-29 18:32:14
807
640
10 Co-leader
morpheus™
#GJLP2PYC
13 5 673
2020-03-29 14:34:49
369
320
11 spychi
#998UVCGV
13 5 665
2020-03-29 20:08:51
378
480
12 Frahe
#98QYUC8VL
11 5 650
2020-03-29 16:16:23
390
480
13 Green_RainBOw99
#28020Y9C
12 5 640
2020-03-29 16:50:09
324
480
14 Alex
#QJ0YPJ8V
12 5 632
2020-03-28 18:53:37
450
390
15 ❌DΑVΙD❌
#QR8L8L80
13 5 632
2020-03-26 20:05:56
62
160
16 Leader
V3NOM™️
#9CRQGVVG
13 5 604
2020-03-29 13:47:57
695
480
17 Gollum
#9QQP9RQ9
12 5 596
2020-03-29 19:07:51
418
520
18 Sapium™️
#GJ8828GP
12 5 575
2020-03-28 16:26:42
0
40
19 Andri
#RJCVCGCG
13 5 568
2020-03-29 14:35:13
124
280
20
9
Bernardo™️
#YP9CGUYG
13 5 551
2020-03-29 20:09:13
48
40
21
1
"OP"⚠️"SERGIO"
#YGUC2GQQ8
11 5 462
2020-03-29 20:44:46
1378
600
22
1
Co-leader
Ly™️
#2RJ2LPP0Y
11 5 458
2020-03-25 21:26:03
162
240
23 007™
#LP2QYRLP
13 5 404
2020-03-29 14:32:57
204
280
24
2
HighAbiLiTyZ
#2YURV0J9J
12 5 390
2020-03-29 16:27:23
717
640
25
1
ali too
#P0R0RGUL
11 5 354
2020-03-29 18:50:41
301
440
26 CandyAndy
#20CCRCYL
13 5 346
2020-03-29 18:00:09
44
120
27
9
Levin
#LRQGP2JJ
11 5 325
2020-03-29 15:38:08
281
80
28
3
THEWHITESHADOW
#2JRU8U0C2
11 5 318
2020-03-28 16:01:10
350
200
29
2
Sintax
#L9UURQ9L
12 5 312
2020-03-29 14:45:52
295
320
30
9
Arche
#UQC0G28G
12 5 306
2020-03-29 19:04:09
0
80
31
3
Sklluminati™️
#PQ9QJ2QY
12 5 287
2020-03-29 18:27:17
768
392
32
2
Baaammm
#8JVP08LL
11 5 268
2020-03-29 13:56:14
192
40
33
2
durrr
#8GQ8LYJ22
10 5 258
2020-03-29 00:37:44
36
40
34
2
Filou™️
#9GQGY08JL
11 5 254
2020-03-29 03:26:28
71
280
35
2
Diego
#9UJ8L2L98
11 5 248
2020-03-29 08:50:05
115
160
36
2
Päde
#99V9CQ20
11 5 235
2020-03-29 15:51:49
584
480
37
2
WillstDuKoitus❤
#PY09V9CCC
10 5 227
2020-03-29 20:24:07
8
40
38
1
Baaaki42
#P2LVUR0RY
11 5 219
2020-03-29 20:32:11
0
0
39
1
CanIsTheBest
#GVVCUVYQ
11 5 212
2020-03-29 20:53:33
10
0
40
2
nick
#GCVQ8JQU
11 5 193
2020-03-28 14:56:46
128
40
41
3
mizZo3_
#P2J0CP9
11 5 062
2020-03-29 13:15:40
186
360
42
1
《Kush》《Haze》
#PGG8JPLYR
11 5 054
2020-03-07 18:01:48
0
0
43
1
lost:)
#9LPCPQV9Y
11 5 036
2020-03-29 09:32:46
126
280
44
1
frnkwhites
#L8L22GQJ
12 5 022
2020-03-13 15:19:49
0
0
45 Black Rose™
#PPL080UP0
10 5 000
2020-03-28 19:37:02
108
200
46 leonbr04
#CCCVJRY2
10 4 991
2020-03-29 20:09:23
108
520
47 Marko
#8028C2QU
10 4 982
2020-03-29 18:52:20
170
280
48 JZking
#2P009GLRQ
11 4 958
2020-03-27 21:00:29
0
0
49 Dario
#92Y2R99RV
11 4 885
2020-03-27 16:16:47
0
0
50 Dexter
#88YPQ8QP
10 4 863
2020-03-29 18:00:14
88
200

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord