mahdia

#P02UCL

51 077

36 / 50

مرحبا بكم في mahdia الشروط:1الإحترام 2كلام زايد ممنوع 3التفاعل و المشاركة 4كل مخالف يطرد.

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 077
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader alabr
Phạm vi chiến tích 4 260 – 5 993
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 280
Elder 14
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
badrwalker
#JV280U8
13 5 993
2020-09-28 16:38:21
36
80
2 Elder
the nano
#CCG9GUV0
13 5 826
2020-09-28 17:32:49
0
80
3 Elder
Si Cheb
#2C90V2YR8
13 5 742
2020-09-27 20:49:44
0
0
4
2
Elder
Luzgar
#YR08PLU0
13 5 632
2020-09-28 11:19:31
64
40
5 Elder
bboy
#RRY2RRJJ
13 5 630
2020-09-28 17:10:00
64
40
6
2
Elder
zak
#28CLCJG0U
13 5 613
2020-09-28 16:34:49
40
80
7
3
Elder
$€¥F ©™ TN
#YG0GYRRL
13 5 604
2020-09-28 12:22:14
10
48
8 royal nova
#29289P9PJ
13 5 572
2020-09-28 16:45:52
0
0
9
2
Co-leader
youssef
#CGGQRUJV
13 5 558
2020-09-28 14:57:17
78
40
10
1
Co-leader
yakuza
#8JJVGJJ9
13 5 551
2020-09-28 17:19:53
60
72
11
1
Co-leader
walidos
#92V029
13 5 548
2020-09-28 15:49:07
38
80
12
1
Co-leader
mwahar frere
#GCYL88J0
13 5 486
2020-09-28 03:22:27
38
40
13
4
Co-leader
bavarian
#92YYCQL2
13 5 455
2020-09-28 16:48:19
94
80
14
2
abir
#92Q2LQGG9
13 5 450
2020-09-28 16:28:24
126
80
15 Co-leader
karim
#R2LYQGU0
13 5 437
2020-09-19 06:26:14
0
0
16
2
Co-leader
meher
#29VVLGCLP
13 5 430
2020-09-28 05:43:41
20
40
17 Elder
hafedh
#9QYJR02YY
13 5 426
2020-09-28 15:27:03
26
40
18
8
Anix W
#2VY922Y8J
13 5 420
2020-09-28 17:09:47
98
80
19 houssem
#8Y8JRYQVG
13 5 344
2020-09-28 16:52:16
166
80
20
2
lay
#2VRPV89QL
12 5 317
2020-09-28 11:44:58
0
40
21
1
Elder
SHANOX
#8U88UJ29U
13 5 308
2020-09-27 21:23:29
0
0
22
2
Tunisian_Killer
#8UR88YLUU
13 5 299
2020-09-28 13:38:26
58
0
23
2
Leader
alabr
#QUQR9JJ
13 5 290
2020-09-28 16:18:27
115
80
24
1
Co-leader
la7ir
#C98UJR9V
13 5 277
2020-09-27 22:29:02
0
0
25
1
Elder
zarga
#98YQGJ8GR
12 5 246
2020-09-27 18:45:26
0
0
26 Co-leader
imed
#29Y8VV92C
13 5 234
2020-09-27 22:02:24
0
0
27
2
Co-leader
⚜️kalachnikov⚜️
#2JPYGYL2G
13 5 220
2020-09-19 22:58:15
0
0
28
1
Elder
Alaya
#YQLJRUPL
13 5 152
2020-09-27 15:05:10
0
0
29
1
Elder
milanista
#2UPGRCUQL
13 5 152
2020-09-28 09:03:44
35
40
30 wisouwe
#28LRYUQQR
12 5 146
2020-09-28 16:11:35
49
40
31
2
✌ZАЯGА✌
#P202UCRP2
12 5 093
2020-09-26 18:19:29
0
0
32
1
Elder
victoire
#2GJG28YLP
12 5 090
2020-09-28 09:44:28
0
0
33
1
Elder
wilde
#LCYPCGUP
13 4 888
2020-09-28 10:17:36
55
40
34
1
Elder
Majdub
#P0JUC9VYY
10 4 832
2020-09-25 04:08:23
0
0
35
1
yassine
#PGP8R9RUL
11 4 546
2020-09-28 15:10:55
10
40
36
1
☠️hisoka☠️
#2R02CVQG8
12 4 260
2020-09-23 08:50:49
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord