Beyond Skillful

#LRG0RL

47 433

50 / 50

⚠️Beyond Skillful⚠️ 1.) Participate in clan war 2.) Donate Ps. Strickly skillful players only. You got what it takes? 😬

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 433
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Clash Attacker
Phạm vi chiến tích 4 000 – 5 113
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 288
Elder 11
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
alllll
#PVJ0G2JR
13 5 113
2020-04-07 17:50:54
350
120
2
1
Co-leader
96R
#PCQQ9VUG
13 5 112
2020-04-07 19:09:55
243
200
3
1
Leader
Clash Attacker
#UGYRRL
13 4 970
2020-04-07 17:32:01
92
40
4 Elder
Jeff
#9P9JLYVCJ
12 4 968
2020-04-07 17:59:55
20
40
5
2
话赶话是
#80PJ0LR8Q
12 4 907
2020-04-07 18:19:31
10
120
6 Elder
MDizzle
#8GQ8YQRQQ
13 4 822
2020-04-07 18:46:15
127
200
7
2
Elder
Alex736
#2LVQ2UG2
12 4 822
2020-04-07 15:25:11
62
120
8
9
1,2,3.Sit Down
#QQUVRQV2
11 4 802
2020-04-07 16:22:10
86
80
9
4
Co-leader
sailordude
#YGGCJJ00
13 4 794
2020-04-07 19:15:29
40
40
10 Elder
tongue puncher
#P92CGCJ9
12 4 793
2020-04-07 04:42:53
30
40
11 Elder
Guardian
#8PYP9L9U2
12 4 772
2020-04-07 19:05:39
172
0
12
4
Co-leader
I think I'm gay
#LYV2L9JYJ
10 4 768
2020-04-07 04:29:23
200
120
13
1
sean
#28RG0L0JJ
12 4 758
2020-04-07 13:42:48
28
80
14
1
Co-leader
SlayingPandora
#28JCV8V8
13 4 755
2020-04-07 04:15:35
82
80
15
1
Elder
Curtis
#9892QRQ8G
13 4 747
2020-04-07 14:56:36
68
80
16
1
Elder
dragonofthewest
#9JYRCQRYY
12 4 737
2020-04-07 18:23:49
144
40
17
1
Elder
Lookouts#42
#UUQYYV2P
11 4 692
2020-04-07 14:42:16
78
8
18
2
Elder
The Narratorr
#PLPL2RVY8
10 4 689
2020-04-07 19:08:50
136
160
19 Elder
6O6EP
#Y00VRYC20
11 4 667
2020-04-07 10:33:32
59
120
20 yael
#8QY29UPV0
11 4 642
2020-04-07 18:01:42
20
80
21 Billiam
#YPYRG02CJ
10 4 638
2020-04-07 01:15:48
36
80
22 ErnestoPD
#P8RPJG9Q
12 4 623
2020-04-06 06:01:16
8
40
23
5
dark knight
#YQV29CUPC
10 4 602
2020-04-07 17:30:03
64
120
24
1
Co-leader
Doyle
#2C8PGYP0
12 4 598
2020-04-07 17:18:09
38
0
25
1
enky
#YUGL8R0PC
9 4 596
2020-04-04 16:20:16
0
0
26
1
Mystical Golem
#LLYCCQPR
11 4 570
2020-04-07 05:17:12
33
120
27
1
pokephil
#8GGL900VG
12 4 562
2020-04-07 18:27:45
16
80
28
1
laurette
#PRYCG9QUG
11 4 534
2020-04-07 18:12:12
46
160
29 KinkiSway
#Y0CCRCQL
10 4 526
2020-04-05 05:15:50
0
0
30 RORIKTHERONAN
#R8UU8G9U
12 4 490
2020-04-07 16:58:40
0
0
31 Dustyn
#8CP0JLUQR
12 4 485
2020-04-07 17:59:11
180
80
32 house M.D
#8PCR8Y9GG
10 4 480
2020-04-07 17:33:55
31
120
33 Co-leader
Puddin
#Q8QGUCRP
10 4 406
2020-04-05 21:28:09
0
0
34 anthony
#9VL8QJ9LJ
10 4 404
2020-04-07 16:37:42
46
0
35 Atl_JD12RR
#P0JRV2R9V
10 4 400
2020-04-07 02:06:14
28
80
36 Unknown trainer
#28088U80G
11 4 366
2020-04-07 18:02:09
105
40
37 InYoBooty
#2VQ00LGRQ
11 4 323
2020-04-06 21:13:59
36
0
38 xmanTheSaftey16
#9QCR2QRJ
11 4 316
2020-04-06 17:55:45
20
0
39 Julianqt
#9Y8CV2V2
10 4 307
2020-04-05 19:39:20
0
0
40 erickg69✅
#LU8P9C082
9 4 282
2020-04-07 18:45:56
85
160
41 Elder
Vahlin
#2V20RRU
13 4 218
2020-03-14 23:11:14
0
0
42 شججDaedشجج
#LC29G908R
9 4 152
2020-04-07 18:27:08
114
120
43 Whitest Obama
#2J8LGCGVR
10 4 144
2020-04-07 12:48:18
0
0
44 Giant Goblin
#8U8R9PPRC
9 4 115
2020-04-05 20:44:54
0
0
45 Erick$
#LG8RLYUR
11 4 089
2020-04-04 14:59:20
0
0
46 LM10
#9VUR2JYJ8
8 4 074
2020-04-07 15:57:20
128
80
47 joseproxd
#YRLURVPCL
9 4 067
2020-04-07 16:40:07
92
120
48 Donuts
#2JV8UCR9
12 4 022
2020-04-07 14:56:37
58
0
49 DAVID
#RRLY8RLJ
10 4 004
2020-04-05 02:28:33
0
0
50 gagakashapuss
#2JP29CYP8
10 4 000
2020-04-06 16:35:58
1
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord